Kurssitarjonta

HUOM

Vältä turhia ilmoittautumisia, peruuta varauksesi jos suunnitelmasi muuttuvat

Laitos pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan mukauttamaan opetustarjontaansa kysyntää vastaavaksi. Tämän edellytyksenä on, että ilmoittautumisjärjestelmän tiedot vastaavat todellista tarvetta.

Muista, että turhat ilmoittautumiset vievät paikan joltakin toiselta opiskelijalta, jolle kurssipaikka voi olla hyvinkin tärkeä. Se joku voi joskus olla Sinä.

Perusopinnot

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (itseopiskelu) 18.01.-06.05.2016 Ohjelmoinnin perusteet (luennoton) 18.01.-04.03.2016
Ohjelmistotekniikan menetelmät (luennoton) 14.03.-14.03.2016 Tietokantojen perusteet 19.01.-03.03.2016
Ohjelmoinnin jatkokurssi (luennoton) 14.03.-06.05.2016

Aineopinnot

Clojure Programming 18.01.-06.05.2016 Ohjelmointitekniikka (Scala) 15.03.-05.05.2016
Johdatus tekoälyyn 18.01.-01.03.2016 Programming in C (self study) 20.01.-04.03.2016
Kandidaatintutkielma (kevät 2016) 18.01.-04.02.2016 SomeJam Hackathon 18.03.-20.03.2016
Käyttöjärjestelmät 18.01.-04.05.2016 Tietokoneen toiminta (luennoton) 14.03.-14.03.2016
Linux-ylläpito 20.01.-06.05.2016 Tietorakenteet ja algoritmit 18.01.-04.05.2016
Ohjelmistotuotanto 14.03.-03.05.2016 Web-palvelinohjelmointi Ruby on Rails 18.01.-29.02.2016
Ohjelmistotuotantoprojekti (kevät 2016) 18.01.-06.05.2016 Winter Game Jam 15.01.-17.01.2016

Aineopintojen harjoitustyöt

Aineopintojen harjoitustyö: Käyttöjärjestelmät 18.01.-04.03.2016 Aineopintojen harjoitustyö: Tietoliikenne 21.01.-04.03.2016
Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi (periodi III) 18.01.-04.03.2016 Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit (periodi III) 18.01.-04.03.2016
Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi (periodi IV) 14.03.-06.05.2016 Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit (periodi IV) 14.03.-06.05.2016
Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus (periodi III) 18.01.-04.03.2016 Game Project Course 14.03.-06.05.2016
Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus (periodi IV) 14.03.-06.05.2016 Web-palvelinohjelmointi Ruby on Rails, harjoitustyö 14.03.-06.05.2016

Syventävät opinnot

Advanced Course in Machine Learning 15.03.-05.05.2016 Ohjelmistojen testaus 15.03.-05.05.2016
Big Data Frameworks 15.03.-03.05.2016 Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu 19.01.-03.03.2016
Biological Sequence Analysis 18.01.-03.03.2016 Overlay and P2P Networks 18.01.-03.03.2016
CINCO Laboratory 18.01.-06.05.2016 Probabilistic Models 19.01.-03.03.2016
Code Generation 16.03.-06.05.2016 Project in Biological Sequence Analysis 17.03.-05.05.2016
Compilers 20.01.-04.03.2016 Project in Machine Vision 20.01.-02.03.2016
Computational Cognitive Neuroscience 19.01.-03.03.2016 Project in Practical Machine Learning 20.01.-27.01.2016
Data Mining (guided self study) 21.01.-03.03.2016 Project in Probabilistic Models 16.03.-04.05.2016
Data Mining Project (guided self study) 14.03.-20.05.2016 Project in String Processing Algorithms 19.01.-01.03.2016
Data Structures in Genome Analysis (guided self study) 14.03.-02.05.2016 Randomized Algorithms I 20.01.-04.03.2016
Distributed Systems Project 19.01.-03.03.2016 Randomized Algorithms II 16.03.-06.05.2016
Hajautetut tietokannat 19.01.-03.03.2016 Satisfiability, Boolean Modeling and Computation 19.01.-03.03.2016
Interactive Systems 19.01.-04.05.2016 Semanttinen web 16.03.-06.05.2016
Käyttöliittymien arviointimenetelmät 21.01.-31.03.2016 Service-Oriented Software Engineering with MDE 19.01.-04.03.2016
Laboratory Works in Networking and Security (with Aalto) 13.01.-08.04.2016 Software Factory Project (period III) 18.01.-04.03.2016
Mobile Systems Security (with Aalto) 12.01.-10.04.2016 Software Factory Project (period IV) 14.03.-06.05.2016
Nodes Research Methodologies 18.01.-06.05.2016 Software Security (with Aalto) 11.04.-17.05.2016
Ohjelmistoarkkitehtuurien harjoitustyö 18.01.-06.05.2016 Tietokonegrafiikka 15.03.-05.05.2016

Seminaarit

Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa 18.01.-02.05.2016 Seminar: Mobile Data Analytics 22.01.-06.05.2016
Seminar on Big Data Management 18.01.-06.05.2016 Seminar: Novel Software Architecture Design 20.01.-04.05.2016
Seminar on Computational Creativity (continues, started already in the fall) 01.02.-29.02.2016 Seminar: Pioneers in Computer Science 20.01.-04.05.2016
Seminar on Educational Data Mining and Learning Analytics 22.01.-06.05.2016 Seminar: Quantum Computing 22.01.-06.05.2016
Seminar on High-throughput Sequencing Data Analysis 18.01.-02.05.2016 Seminar: Trends in Enterprise Interoperability - Privacy Preservation 19.01.-03.05.2016

Jatko-opinnot

PhD Student Seminar 26.02.-15.04.2016

Kieliopinnot

Äidinkielinen viestintä 18.01.-06.05.2016

Muut opinnot

Ohjelmistotuotantoprojektiin liittyvä työelämään orientointi 18.01.-06.05.2016 Software Factory Work Experience (period IV) 14.03.-06.05.2016
Software Factory Work Experience (period III) 18.01.-04.03.2016

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot

Tutkimustiedonhaku 18.01.-06.05.2016 TVT-ajokortti 01.02.-22.06.2016
13.08.2010 - 21:08 Webmaster
30.07.2010 - 17:16 Webmaster