Kurssitarjonta

HUOM

Vältä turhia ilmoittautumisia, peruuta varauksesi jos suunnitelmasi muuttuvat

Laitos pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan mukauttamaan opetustarjontaansa kysyntää vastaavaksi. Tämän edellytyksenä on, että ilmoittautumisjärjestelmän tiedot vastaavat todellista tarvetta.

Muista, että turhat ilmoittautumiset vievät paikan joltakin toiselta opiskelijalta, jolle kurssipaikka voi olla hyvinkin tärkeä. Se joku voi joskus olla Sinä.

Perusopinnot

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (itseopiskelu) 13.01.-25.04.2014 Ohjelmoinnin jatkokurssi 10.03.-25.04.2014
Ohjelmistotekniikan menetelmät (luennoton) 10.03.-25.04.2014 Ohjelmoinnin perusteet 13.01.-21.02.2014
Ohjelmoinnin harjoitustyö (periodi III) 13.01.-21.02.2014 Tietokantojen perusteet 14.01.-20.02.2014
Ohjelmoinnin harjoitustyö (periodi IV) 10.03.-25.04.2014

Aineopinnot

Angular.js ohjelmointiprojekti 05.05.-12.05.2014 Ohjelmointitekniikka (Scala) 11.03.-24.04.2014
Human-Computer Interaction 11.03.-23.04.2014 Open Source Hackathon 11.04.-13.04.2014
Intelligent Embedded Systems 13.01.-21.02.2014 Pop-Up course: SomeJam 13.03.-20.03.2014
Kandidaatintutkielma (kevät 2014) 13.01.-25.04.2014 Pop-Up Course: World Championships of Coding 15.04.-29.04.2014
Käyttöjärjestelmät 13.01.-23.04.2014 Tietokoneen toiminta (itseopiskelu) 10.03.-25.04.2014
Laskennan teorian opintopiiri 13.01.-21.02.2014 Tietorakenteet ja algoritmit 13.01.-23.04.2014
Linux-ylläpito 15.01.-25.04.2014 Tietoturvan perusteet 14.01.-20.02.2014
Node.js ohjelmointiprojekti 03.03.-10.03.2014 Versionhallinta 10.03.-25.04.2014
Ohjelmistotuotanto 10.03.-22.04.2014 Warehouse-Scale Computing 10.03.-16.05.2014
Ohjelmistotuotantoprojekti (kevät 2014) 13.01.-02.05.2014 Web-palvelinohjelmointi Ruby on Rails 13.01.-21.02.2014

Aineopintojen harjoitustyöt

Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus (periodi III) 13.01.-21.02.2014 Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit (periodi III) 13.01.-21.02.2014
Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus (periodi IV) 10.03.-25.04.2014 Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit (periodi IV) 10.03.-25.04.2014
Aineopintojen harjoitustyö: Tietoliikenne 13.01.-21.02.2014 Web-palvelinohjelmointi Ruby on Rails, harjoitustyö 10.03.-25.04.2014

Syventävät opinnot

Biological Sequence Analysis 13.01.-20.02.2014 Ohjelmistojen suorituskyvyn suunnittelu 11.03.-24.04.2014
Business Process Automation 10.03.-25.04.2014 Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu 14.01.-20.02.2014
CINCO Laboratory 13.01.-16.05.2014 Overlay and P2P Networks 13.01.-20.02.2014
Code Generation (self study course) 12.03.-04.04.2014 Probabilistic Models 14.01.-20.02.2014
Compilers 15.01.-21.02.2014 Project in Biological Sequence Analysis 10.03.-21.04.2014
Data Mining Project 05.05.-16.05.2014 Project in Probabilistic Models 13.03.-24.04.2014
Design and User Evaluation of Augmented-Reality Interfaces 12.03.-25.04.2014 Project in String Processing Algorithms 14.01.-18.02.2014
Deterministic Distributed Algorithms 11.03.-24.04.2014 Reading Group on Digital Literature 23.01.-24.04.2014
Distributed Systems Project 14.01.-20.02.2014 Reinforcement Learning Project 15.01.-23.04.2014
Hajautetut tietokannat 11.03.-24.04.2014 Service-Oriented Software Engineering 15.01.-21.02.2014
Health Informatics 11.03.-23.04.2014 Software Factory Project (period III) 13.01.-28.02.2014
Interactive Systems 13.01.-25.04.2014 Software Factory Project (period IV) 10.03.-09.05.2014
Käyttöliittymien arviointimenetelmät 15.01.-19.02.2014 Software Security 12.03.-23.04.2014
Kvanttilaskenta 05.05.-09.05.2014 Supervised Machine Learning 15.01.-21.02.2014
Location-Awareness 12.03.-24.04.2014 Tiedonhakumenetelmät 11.03.-24.04.2014
Mobile Middleware 11.03.-22.04.2014 Tietokonegrafiikka 14.01.-23.04.2014
Mobile Platform Security 14.01.-20.02.2014 Transaktioiden hallinta 14.01.-20.02.2014
Ohjelmistoarkkitehtuurien harjoitustyö 13.01.-25.04.2014 Unsupervised Machine Learning 11.03.-25.04.2014

Seminaarit

MSc Thesis Seminar on Bioinformatics 13.01.-21.04.2014 Seminar on Game AI 13.01.-21.04.2014
Seminaari: Arkkitehtuurisuunnittelu modernissa ohjelmistotuotannossa 16.01.-24.04.2014 Seminar on Parameterized Algorithms and Complexity 17.01.-25.04.2014
Seminaari: Monisuoritinohjelmointi 13.01.-21.04.2014 Seminar: Cloud-based Software Engineering 15.01.-23.04.2014
Seminaari: Ohjelmointikielet ja rinnakkaisuus 16.01.-24.04.2014 Seminar: Real-time Value Delivery in Software Engineering 15.01.-23.04.2014
Seminaari: Suurten tietomassojen hallinta 13.01.-21.04.2014 Seminar: Reinforcement Learning and Its Applications 15.01.-23.04.2014
Seminar on Biological Networks 13.01.-25.04.2014 Seminar: Software-defined Networking 17.01.-25.04.2014
Seminar on Computational Creativity 13.01.-21.04.2014 Seminar: Trends in Enterprise Interoperability - Interoperability Management 14.01.-22.04.2014

Jatko-opinnot

PhD Student Seminar 13.01.-25.04.2014

Kieliopinnot

Äidinkielinen viestintä 13.01.-25.04.2014

Muut opinnot

Ohjelmistotuotantoprojektiin liittyvä työelämään orientointi 13.01.-25.04.2014 Software Factory Work Experience (period III) 13.01.-28.02.2014
Scientific Writing for MSc in Computer Science 11.03.-22.04.2014 Software Factory Work Experience (period IV) 10.03.-09.05.2014

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot

Tutkimustiedonhaku 13.01.-25.04.2014
13.08.2010 - 21:08 Webmaster
30.07.2010 - 17:16 Webmaster