Seismologian laitos

Seismologian laitos hakee kahta harjoittelijaa

 

TYÖTARJOUS 1:

Työnantajan nimi: Seismologian instituutti, Helsingin yliopisto
Yhteyshenkilö: Annakaisa Korja
Lähiosoite: Gustaf Hällströmin katu 2b
Postinumero: 00014
Postitoimipaikka: Helsingin yliopisto
Puhelinnumero: 19151606
Fax: 19151598
Sähköpostiosoite: Annakaisa.Korja@helsinki.fi
WWW-osoite: http://www.helsinki.fi/geo/seismo/


Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät:
Tutkimusavustaja neuraaliverkkojen ja muiden itseoppivien järjestelmien 
käyttöön liittyviin tehtäviin. Työhön sisältyy Linux-pohjaisten työkalujen 
käyttöönotto ja soveltaminen geofysikaalisen datan käsittelyyn, 
geofysikaalisten aineistojen formaattimuunnosten tekeminen, sekä tulosten 
jälkiprosessointi ja 3d-visualisointi. Tarvittaessa tehtäviin kuuluu myös 
avustaminen laitoksen muissa tutkimushankkeissa ja kenttätöissä. 

Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet:
Kokemusta Linux-käyttöjärjestelmästä, sujuvat ohjelmointitaidot mieluiten 
C-kielessä, kyky itsenäiseen työskentelyyn .

Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: 
tietojenkäsittelytiede, geofysiikka, fysiikka, matematiikka

Toivottu harjoittelun ajankohta: Sopimuksen mukaan

Harjoittelun kesto: 3 kk

Työnantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja / kk: 1500

Palkkaa, harjoittelun muuta rahoitusta ja muita asioita koskevat 
lisätiedot:
Edellytetään harjoittelutukea, maksetaan harjoittelutuen ylimenevä osa.

Palkka-asioista päättävän henkilön nimi ja yhteystiedot:
Tiina Jääskeläinen, 
Geotieteen ja maantieteen laitos PL 68
00014 Helsingin yliopisto
p. 09 191 51622
tiina.jaaskelainen@helsinki.fi 

Viimeinen hakupäivä: 15.3.2012

 

TYÖTARJOUS 2:

Työnantajan nimi: Seismologian instituutti, Helsingin yliopisto
Yhteyshenkilö: Annakaisa Korja
Lähiosoite: Gustaf Hällströmin katu 2b
Postinumero: 00014
Postitoimipaikka: Helsingin yliopisto
Puhelinnumero: 191 51606
Fax: 19151598
Sähköpostiosoite: Annakaisa.Korja@helsinki.fi
WWW-osoite: http://www.helsinki.fi/geo/seismo/


Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät:
Tutkimusavustaja seismisen heijastusluotausaineiston automaattisen 
käsittelyn kehittämiseen. Kehitämme ja tutkimme menetelmiä eri 
mittakaavoissa samankaltaisten rakenteiden automaattiseen tunnistamiseen 
käyttäen hahmon tunnistusta, itseoppivia järjestelmiä ja kuvan 
käsittelymenetelmiä.  Tarvittaessa tehtäviin kuuluu myös avustaminen 
laitoksen muissa tutkimushankkeissa ja kenttätöissä. 

Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet:
Kokemusta Linux-käyttöjärjestelmästä, sujuvat ohjelmointitaidot mieluiten 
C-kielessä, kyky itsenäiseen työskentelyyn 

Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: tietojen 
käsittelytiede,  geofysiikka, fysiikka, matematiikka

Toivottu harjoittelun ajankohta: Sopimuksen mukaan

Harjoittelun kesto: 3 kk

Työnantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja / kk: 1500

Palkkaa, harjoittelun muuta rahoitusta ja muita asioita koskevat 
lisätiedot:
Edellytetään harjoittelutukea, maksetaan harjoittelutuen yliemenvä osa.

Palkka-asioista päättävän henkilön nimi ja yhteystiedot:
Tiina Jääskeläinen, 
Geotieteen ja maantieteen laitos PL 68
00014 Helsingin yliopisto
p. 09 191 51622
tiina.jaaskelainen@helsinki.fi 

Viimeinen hakupäivä: 15.3.2012

 

19.01.2012 - 17:37 Teija Kujala
20.01.2011 - 15:55 Teija Kujala