Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

Algoritmien erikoistumislinja

Tämä sivu koskee vain lukuvuosien 2005-2008 tutkintovaatimusten mukaan opiskelevia. Syksystä 2008 alkaen algoritmiopetus tapahtuu uudella erikoistumislinjalla algoritmit ja koneoppiminen.

Erikoistumislinjan kohdealueena ovat tietojenkäsittelyn teoreettiset perusteet, erityisesti algoritmitutkimus, mutta myös muu tietojenkäsittelyteoria. Linja ei ole kuitenkaan pelkkää teoriaa vaan oleellista on myös perehtyä teorian ja käytännön vuorovaikutukseen ja kokeelliseen algoritmitekniikkaan eri sovellusaloilla (esim. tietokonegrafiikka, signaalinkäsittely, koneoppiminen, laskennallinen biologia ja bioinformatiikka).

Linjalta valmistuvat sijoittuvat teknisiksi asiantuntijoiksi tai tutkijoiksi.

Linjan vastuuprofessori on Jyrki Kivinen.

Linjan erikoistuutor on Otto Nurmi.

Yleisiä opinto-ohjeita

Syksystä 2008 alkaen algoritmien erikoistumislinja on osa uutta erikoistumislinjaa algoritmit ja koneoppiminen, jonka tutkintovaatimukset poikkeavat huomattavasti vuosien 2005-2008 algoritmilinjan tutkintovaatimuksista. Syksystä 2008 alkaen annettava luento-opetus perustuu lähinnä vuoden 2008 tutkintovaatimuksiin. Jos sinulla on kysyttävää uusien ja vanhojen kurssien vastaavuuksista, ota yhteyttä linjan vastuuprofessoriin.

Kurssit Algoritmien suunnittelu ja Laskennan vaativuus olisi suositeltavaa olla suoritettuna jo osana LuK-tutkintoa. Sivuaineista matematiikan taidot ja ajattelutavat ovat välttämättömiä. Matematiikasta (tai menetelmätieteistä) edellytetään vähintään aine- ja perusopintokokonaisuus. Muita suositeltavia sivuaineita ovat esimerkiksi fysiikka ja teoreettinen fysiikka, tilastotiede, kieliteknologia ja kognitiotiede, menetelmätieteiden sivuainekokonaisuus sekä JOO-sopimukseen perustuvat opinnot TKK:ssa.

Tutkintovaatimukset

Tutkintovaatimukset löytyvät opinto-oppaasta. Alla on joitain selvennyksiä erityisesti siirtymäkauden osalta.

Uusien vaatimusten mukaiset, algoritmien erikoistumislinjalla pakolliset aineopintokurssit Laskennan vaativuus ja Algoritmien suunnittelu luennoitiin lukuvuonna 2006-2007 ensimmäisen kerran. Jos olet suorittanut vanhan kurssin Laskennan teoria (3 ov, 6 op), sinun ei tarvitse suorittaa kurssia Laskennan vaativuus (4 op), ja lisäksi opintopistemäärien erotuksen (2 op) voi laskea syventävissä opinnoissa erikoistumislinjan pakollisiksi opinnoiksi. Samoin vanhan kurssin Algoritmien suunnittelu ja analyysi (5 ov, 10 op) suorittaneilta ei edellytetä kurssia Algoritmien suunnittelu (4 op), ja erotuksen (6 op) voi laskea erikoistumislinjan pakollisiin opintoihin.

Erikoistumislinjan pakollisia kursseja ovat (uusien tutkintovaatimusten mukaan) Approksimointialgoritmit, Geometriset menetelmät, Kombinatorinen optimointi, Koneoppiminen, Merkkijonomenetelmät, Satunnaisalgoritmit ja Tietokonegrafiikka. Näistä kaksi pitää suorittaa.

Keväästä 2007 alkaen kurssi Merkkijonomenetelmät on luennoitu 6 op:n laajuisena (ei 8 op, kuten tutkintovaatimuksissa mainitaan). Tätä kurssia voi tavalliseen tapaan käyttää osana algoritmilinjan syventävien opintojen kokonaisuutta suorittamalla lisäksi yhden toisen pakollisen kurssin, mutta tällöin valinnaisia linjakohtaisia kursseja pitää suorittaa ainakin 10 op, niin että pakollisia ja valinnaisia tulee joka tapauksessa yhteensä ainakin 24 op.

Syventävien opintojen valinnaisiksi linjakohtaisiksi opinnoiksi kelpaavat kaikki algoritmilinjan pakollisissa opinnoissa mainitut sekä ainakin seuraavat:

Muita soveltuvia kursseja saa mielellään ehdottaa linjan vastuuprofessorille.

Annettava opetus

Opetus perustuu syksystä 2008 alkaen lähinnä uuteen erikoistumislinjaan algoritmit ja koneoppiminen. Vanhan algoritmilinjan opetusta lukuvuonna 2008-2007 on syksyllä periodissa I Merkkijonomenetelmät ja keväällä periodeissa III-IV Satunnaisalgoritmit.

Merkinnät

Merkintää syventävien opintojen kokonaisuudesta haetaan linjan vastuuprofessorilta. Samalla on syytä hakea merkintä myös muista opinnoista. Merkintä aineopintokokonaisuudesta pitää tällöin jo olla haettuna. Erittäin mielellään myös tutkintoon tulevat sivuaineiden kokonaisuudet saisivat olla rekisteröityinä.

Merkinnän antamiseen tarvitaan

Nämä voi halutessaan toimittaa vastuuprofessorille sähkö- tai paperipostissa, mutta henkilökohtaiset käynnit vastaanotolla tai sopimuksen mukaan muunakin aikana ovat tervetulleita.

Lomakkeita yms.

Tutkimus

Algoritminen data-analyysi

Algodan; Suomen Akatemian huippuyksikkö 2008-2013
Johtaja prof. Esko Ukkonen

Muuta tutkimusta

 • Algoritmitutkimus: NAPS: Algorithmics for Proactive Computing (dos. Patrik Floréen, prof. Pekka Orponen (TKK))
 • Graafinen tietojenkäsittely (Dr. Otto Nurmi)
 • Laitoksen kanssa läheisessä yhteydessä toimiva HIIT tekee paljon myös algoritmeihin liittyvää tutkimusta

  Henkilöitä

  Viranhaltijoita ja -hoitajia (kevät 2007)

  Patrik Floréen, FT, dos., tutkimuskoordinaattori (HIIT), yonleht. (virasta vapaa)
  Jyrki Kivinen, FT, prof.
  Juha Kärkkäinen, FT, yonleht. (mvs)
  Otto Nurmi, Dr.rer.pol., yo:n leht.
  Tomi Pasanen, FT, yonleht.
  Juho Rousu, FT, dos., prof. (mvs)
  Esko Ukkonen, FT, prof., tutkimusjohtaja (HIIT)

  Muuta algoritmialan tutkimus- ja opetushenkilökuntaa laitoksella

  Juan Carlos Borrás, M.Sc.
  Mikko Koivisto, FT, akatemiatutkija
  Matti Kääriäinen, FT, dos.
  Kjell Lemström, FT, dos., akatemiatutkija
  J. T. Lindgren, FM
  Veli Mäkinen, FT, dos., akatemiatutkija
  Esa Pitkänen, FM
  Ari Rantanen, FT
  Janne Ravantti, FT
  Jouni Siren, FM

  Dosentteja

  Tapio Elomaa, FT, dos., TTY:n prof.
  Heikki Mannila, FT, dos., akatemiaprof., TKK:n prof.
  Taneli Mielikäinen, FT, dos.
  Matti Nykänen, FT, dos., Kuopion yliopiston prof.
  Pekka Orponen, FT, dos., TKK:n prof.
  Eljas Soisalon-Soininen, FT, dos., TKK:n prof.
  Jorma Tarhio, FT, dos., TKK:n prof.


  25 August 2008 Jyrki Kivinen