Tie tutkijaksi

Tietojenkäsittelytieteen jatko-opintojen tavoitteena on hankkia syvällinen perehtyneisyys johonkin tietojenkäsittelytieteen erikoisalaan ja saavuttaa siinä valmius luoda uutta tieteellistä tietoa. Jatko-opinnot aloitetaan normaalisti FM-tutkinnon pohjalta, usein pro gradu -tutkielman aihepiiristä. Suuri osa jatko-opiskelijoista kuuluu ns. tutkijakouluihin.

Lue lisää

19.11.2014 - 17:33 Pirjo Moen
05.11.2009 - 19:02 Webmaster