Tavoite

Tavoite

Alumnitoiminnan tavoitteena on alumnien, opettajien, opiskelijoiden ja tutkijoiden yhteistyö, josta on hyötyä kaikille osapuolille sekä yhteiskunnalle. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen alumneja ovat kaikki sen entiset opiskelijat.

Alumneille toiminta tarjoaa mahdollisuuksia vanhojen opiskelukavereiden ja opettajien tapaamiseen, uusien kontaktien luomiseen, opetus- ja tutkimusyhteistyöhön, laitoksen toimintaan vaikuttamiseen, laitokselta valmistuvien rekrytointiin, sekä ajankohtaiseen tietoon laitoksesta ja yliopistosta.

Laitos toivoo saavansa alumnien kautta asiantuntevia näkemyksiä opetuksen, tutkintojen ja tutkimuksen kehittämiseen. Alumnit voivat osallistua gradujen ohjaamiseen, pitää vierailuluentoja tai puhua työelämätilaisuuksissa. Laitos toivoo myös voivansa vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan alumnien avulla, muun muassa välittämällä tutkimukseen ja tieteeseen perustuvia näkemyksiä alasta sekä kasvattamalla alan ja laitoksen näkyvyyttä ja arvostusta. Opiskelijoiden työelämäyhteyksien parantamiseksi tavoitteina on opiskelijoiden ensimmäisten harjoittelupaikkojen järjestäminen sekä alumnien rahoittaman stipendirahaston perustaminen.

 

27.10.2010 - 14:16 Webmaster
28.01.2010 - 13:14 Webmaster