Laitokselle ja tutkimusryhmille myönnetyt palkinnot

 • Yliopistokoulutuksen kansallinen laatuyksikkö 2010-2012

Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) valitsi marraskuussa 2008 tietojenkäsittelytieteen laitoksen yhdeksi kymmenestä yliopistokoulutuksen laatuyksikköstä vuosille 2010-2012. Arviointi toteutettiin opetusministeriön toimeksiannosta viidennen kerran.

 • Suomen Akatemian huippuyksikköohjelma 2012-2017

Suomen Akatemia valitsi kesäkuussa 2011 suomalaisen laskennallisen päättelyn huippuyksikön kansalliseen tutkimuksen huippuyksikköohjelmaan vuosille 2012 - 2017. COIN-yksikön vetäjänä toimii professori Erkki Oja (Aalto yliopisto), ja tietojenkäsittelytieteen laitokselta yksikköön kuuluu Petri Myllymäki ryhmineen.Kansalliseen tutkimuksen huippuyksikköohjelmaan vuosille 2012-2017 valittiin myös Syöpägenetiikan tutkimuksen huippuyksikkö, jota johtaa Lauri Aaltonen (HY, lääketiet. tdk), ja siinä jäsenenä on tietojenkäsittelytieteen laitokselta Veli Mäkinen ryhmineen. Lisäksi Aapo Hyvärinen ryhmineen kuuluu Inversio-ongelmien huippuyksikköön, jonka vetäjänä toimii Lassi Päivärinta  (HY, matematiikan ja tilastotieteen laitos). Tämä jäsenyys kuuluu kuitenkin ensisijaisesti  Aapo Hyvärisen matematiikan ja tilastotieteen laitoksella käyttämään aikaan.

 • Suomen Akatemian huippuyksikköohjelma 2008-2013

Suomen Akatemia valitsi 12.12.2006 Algoritmisen data-analyysi-yksikön kansalliseen tutkimuksen huippuyksikköohjelmaan vuosille 2008 - 2013. Algodan -yksikön vetäjänä toimii professori Esko Ukkonen ja se on yhteinen Teknillisen korkeakoulun kanssa sisältäen useampia tutkimusryhmiä. Yksikkö jatkaa FDK-huippuyksikön (2002-2007) työtä.

 • Helsingin yliopiston työsuojelupakinto 2009

Helsinging yliopisto on myöntänyt yliopiston työsuojelupalkinnon 2009 tietojenkäsittelytieteen laitokselle. Palkintotodistuksen mukaan Laitoksen henkilökunta on yhdessä määrätietoisesti ja tuloksellisesti toiminut oman työympäristönsä laadun, turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi.

 • Valtakunnallinen yliopistokoulutuksen laatuyksikkö 2007-2009

Tietojenkäsittelytieteen laitos on yksi yliopistokoulutuksen laatuyksiköistä , joita korkeakoulujen arviointineuvosto esittää opetusministeriölle vuosille 2007-2009. Arvioinnin periaatteena on ollut vertaisarviointi, ja valinnassa huomioitiin sekä saavutetut tulokset että koulutuksen pitkäjänteinen kehittäminen. Monipuolisina valintakriteereinä on painotettu mm. koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnan kytkeytymistä, strategista koulutuksen johtamista, pedagogista kehittämistä sekä sisällöllisen opetussuunnitelmatyön ja tutkintojen rakenteellisen uudistamisen kytkeytymistä toisiinsa. Tietojenkäsittelytieteen laitos oli tasaisen vahva kriteerien kattamilla alueilla.

 • Suomen Akatemian tietotekniikan tieteenala-arviointi 2007

Suomen Akatemian tietotekniikan tieteenala-arvioinnissa 2007 kansainvälinen paneeli totesi arviointiraportissaan Computer Science Research in Finland 2000-2006 (8/07), että laitos on johtava tietojenkäsittelytieteen tutkimuslaitos Suomessa.

 • Medix-palkinto 2007

Helsingin Yliopiston kansleri Kari Raivio luovutti 20 000 euron suuruisen Medix -palkinnon professori Jussi Taipaleen ja professori Esko Ukkosen johtamille tutkimusryhmille Suomen Tiedeseuran kuukausikokouksen yhteydessä 17.12.2007. Palkinto luovutettiin vuonna 2007 20:nnen kerran. Nyt palkittiin paras Suomessa biolääketieteen tai kliinisen tutkimuksen alalta vuonna 2006 julkaistu artikkeli. Palkinnon lahjoittaja on Oy Medix Ab, jonka pääomistaja on Minervasäätiö.

 • Tutkimuksen arviointi 2005

Laitos sai parhaan mahdollisen arvosanan (7) koko Helsingin yliopiston kattavassa tutkimuksen arvioinnissa vuona 2005 . Arviointipaneeli totesi raportissaan, että suuri osa laitoksen tutkimuksesta on eurooppalaista huipputasoa ja osa maailman huipputasoa, ja mm. että laitos on maailman johtava data-analyysin tutkimuslaitos.

 • Microsoft Technologies in Practice and Theory of Software Engineering -palkinto 2005

Helsingin ja Petroskoin yliopistojen tietojenkäsittelytieteen laitosten projekti, jossa opiskelijaryhmät toteuttivat yhteistyössä ohjelmiston internetin välityksellä, menestyi erinomaisesti Pietarissa maaliskuussa järjestetyssä Microsoft Technologies in Practice and Theory of Software Engineering -kilpailussa. Suomalais-venäläinen DaCoPAn-projekti (Data Communication Protocol Animation) oli yksi neljästä ensimmäisen palkinnon saajasta kilpailussa, johon osallistui yli kolmesataa opiskelijaprojektia eri puolilta Venäjää.

 • Opetuksen laatupalkinto 2004

Rehtori palkitsi 1.12. tietojenkäsittelytieteen laitoksen opetuksen erinomaisesta laadusta 27000 euron tuloksellisuusrahalla. Tuloksellisuusrahaa jaettiin kuudelle yksikölle, joista kolme sai arvosanan "erinomainen". Tuloksellisuusrahan jaolla yksiköitä halutaan kannustaa luotettavaan ja olennaisiin laatutekijöihin keskittyvään raportointiin. Yksikön itsearviointiin tuli osallistua opettajia, opiskelijoita ja muuta henkilökuntaa. Yksikön tehtävänä oli perustella portfolioarvioinnin periaatteiden mukaisesti väitteensä oman toimintansa laadusta.

 • Pääministerin kunniamaininta innovatiivisimmasta verkkopalvelusta 2004

Pääministeri Matti Vanhanen palkitsi tiistaina 23.11.2004 MuseoSuomi - Suomen museot semanttisessa webissä portaalin kunniamaininnalla innovatiivisimmasta verkkopalvelusta osana hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman Laatua verkkoon -kilpailua. Kilpailun järjesti valtiovarainministeriö ja se on osa Pääministerin parhaat käytännöt palkitsemisprosessia.

 • Semantic Web Challenge Award 2004, 2. sija

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen ja Tietotekniikan tutkimuskeskus HIIT:n kehittämä verkkopalvelu MuseoSuomi - Suomen museot semanttisessa webissä palkittiin torstaina 11.11. toiseksi parhaana sovelluksena Semantic Web Challenge Award 2004 -kilpailussa Japanin Hiroshimassa. Semantic Web Challenge Award on kansainvälisen semanttisen webin tutkijayhteisön arvostettu sovelluspalkinto.

 • Suomen Akatemian huippuyksikköohjelma 2002-2007

Datasta tietoon (FDK) -yksikkö valittiin kansalliseen tutkimuksen huippuyksikköohjelmaan vuosille 2002 - 2007.

 • Tutkimuksen laadun ja tason arviointi 1999

Laitos sai parhaan mahdollisen arvosanan (7) koko Helsingin yliopiston kattavassa tutkimuksen laadun ja tason arvioinnissa 1999 . Arviointipaneeli totesi, että laitos nuoresta iästään huolimatta on ensimmäisen luokan akateeminen laitos.

 • Tietoteollisuuden alan koulutusohjelmien arviointi 1999

Korkeakoulujen arviointineuvoston tietoteollisuuden alan koulutusohjelmien arvioinnissa 1999 kansainvälinen paneeli totesi arviointiraportissaan , että laitos on tunnistanut ja kehittänyt erikoistumislinjansa niin, että ne sopivat myös teollisuuden tarpeisiin, että laitoksella on yhteinen Tietotekniikan tutkimuslaitos Teknillisen korkeakoulun kanssa, että laitos houkuttelee myös naisopiskelijoita ja että laitoksen perinteeseen kuuluu, että opiskelijat voivat vapaasti tehdä työtä myös henkilökohtaisissa hankkeissa.

22.09.2011 - 11:21 Webmaster
08.02.2010 - 11:34 Webmaster