50036

Kypsyysnäyte
Mognadsprov
Maturity test
50036
Ei erikoistumislinjaa
Aineopinnot
Suoritetaan tieteellisen kirjoittamisen kurssilla.

Toistuminen

Vuosittain periodi 1+2
Vuosittain periodi 3+4

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.