58012

Yleiskuva atk-alan yhteiskunnallisesta merkityksestä
Översikt av ADB-branschens sociala betydelse
Social Role of ADP
58012
4
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Opintojakson lyhyt kuvaus, max 480 merkkiä

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.