58037

Tietokoneavusteiset oppimisympäristöt
Datorstödd undervisning
Computer Uses in Education
58037
8
Opettaja
Syventävät opinnot
Verkko-opiskelun suunnittelu, toteutus ja evaluointi. Verkkopedagogiikka, ryhmätyöohjelmistot ja verkko-opiskelualustat. Adaptiivisuuden toteutuminen verkko-oppimisympäristöissä. Esimerkkejä käytössä ja kehitteillä olevista verkko-oppimisympäristöistä. Kurssi toteutetaan verkkokurssina. Ei erilliskoetta. Ensimmäinen tapaaminen to 17.1. klo 10-12 on pakollinen kaikille osallistujille.

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.