58074

Tietokonegrafiikka
Grafisk databehandling
Computer Graphics
58074
5
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Yleiskuva kuvien tuottamisesta tietokoneella: 2- ja 3-ulotteiset esitysmuodot ja muunnokset, rasterointi, ikkunointi ja rajaus, piilopinnat, värimallit, valaistus, pintakuviointi, varjot, mallinnusmenetelmät, animointi, tosiaikaisuus.

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut