58107

Tiedonhallinta II
Datahantering II
Database Systems II
58107
10
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Opintojakson lyhyt kuvaus

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.