Tieteellisen kirjoittamisen kurssi (syksy 2002)

58110
10
Ei erikoistumislinjaa
Aineopinnot
Kurssilla opitaan tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen tarvittavia taitoja: lähdemateriaalin hakua ja käyttöä, esityksen jäsentämistä sekä kirjallista ja suullista esitystaitoa. Opiskelijat suorittavat kurssilla kandidaatintutkielman (6 op), äidinkielisen viestinnän (3 op), tutkimustiedonhaun (1 op) sekä kypsyysnäytteen. Kypsyysnäyte ?? ??.??. klo ??-??.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2002 syksy 09.09-21.10. Suomi

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ma 12-14 A217 Opetusohjelman suunnittelija 09.09.2002-21.10.2002

Harjoitusryhmät

Group: 9
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ke 10-12 B451 Opetusohjelman suunnittelija 09.09.2002—27.11.2002
Ma 10-12 B451 Opetusohjelman suunnittelija 16.09.2002—27.11.2002
Group: 11
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ti 9-11 B452 Opetusohjelman suunnittelija 09.09.2002—29.11.2002
Ke 12-14 B452 Opetusohjelman suunnittelija 09.09.2002—29.11.2002
Group: 12
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ma 14-16 C476 Opetusohjelman suunnittelija 16.09.2002—05.12.2002
Pe 14-16 C476 Opetusohjelman suunnittelija 16.09.2002—05.12.2002

Katso ensin tarkemmat ilmoittautumisohjeet www-sivulta