Tieteellisen kirjoittamisen kurssi (kesä 2007)

58110
10
Ei erikoistumislinjaa
Aineopinnot
Kurssilla opitaan tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen tarvittavia taitoja: lähdemateriaalin hakua ja käyttöä, esityksen jäsentämistä sekä kirjallista ja suullista esitystaitoa. Opiskelijat suorittavat kurssilla kandidaatintutkielman (6 op), äidinkielisen viestinnän (3 op), tutkimustiedonhaun (1 op) sekä kypsyysnäytteen. Kypsyysnäyte ?? ??.??. klo ??-??.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2007 kesä 14.05-29.05. Suomi

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ma 16-18 C222 Jaakko Kurhila 14.05.2007-21.05.2007
Ti 16-18 C222 Jaakko Kurhila 15.05.2007-29.05.2007

Harjoitusryhmät

Group: 1
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ke 12-14 CK108 Jukka Eskola 08.08.2007—08.08.2007
Ke 17-19 CK108 Jukka Eskola 08.08.2007—08.08.2007

Kurssi järjestetään poikkeuksellisesti kesällä 2007; sitä ei toisteta tulevina kesinä. Syynä poikkeukseen on vanhan tutkintojärjestelmän mukaisen opiskelun päättyminen 31.7.2008. Ilmoittautuminen päättyy 1.4. Tämän jälkeen muodostetaan alustava ryhmäjako.

Kurssille osallistujien valinnassa käytettävä priorisointi.

Kurssille voivat osallistua opiskelijat, jotka ovat viimeistään kurssin alkuun mennessä jättäneet arvosteltavaksi kaikki esitietovaatimuksiin kuuluvat kokeet tai harjoitustyöt.