581251 Ohjelmointitekniikka (C++) (ohtk 25.8.2011)

Pääteemat Esitiedot Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteet Syventää oppimistavoitteita
 • tehokkaiden ja turvallisten C++-ohjelmien laatiminen
C-ohjelmointi (tai vastaavat tiedot)
 • selittää kielen tärkeimmät abstraktiomekanismit
 • selittää kielen tietorakennekirjaston (STL) periaatteet ja rakenne
 • selittää, miksi ohjelmat tarvitsevat ylimäärätarkistuksia (assert)
 • laatia ohjelmia, joissa käytetään valmiita luokkamalleja
 • laatia yksinkertaisia tekstuaalista IO:ta käyttäviä sovelluksia
 • selittää manuaalisen muistinhallinnan ongelmat ja vaarat
 • selittää tarvittavia erityisrakenteita (kuten: explicit, friend, virtual, const, zero-arg. ctor., copy ctor.)
 • käyttää ohjelmissa IO-/merkkijonokirjastoja
 • käyttää kielen tietorakenteita (taulukot, listat, hakemistot) ongelmien ratkaisussa
 • selittää tyyppijärjestelmään ja suoritusaikaisiin virheisiin liittyvät ongelmat ja puutteet
 • käyttää kielen suojaus- ja tarkistusominaisuuksia ohjelmien luotettavuuden lisäämiseksi
 • esitellä vakiomuuttujia ja - parametreja sekä laatia vakio-operaatioita
 • selittää tietojen alustuksiin liittyvät ongelmat ja välttää niitä sopivilla tekniikoilla
 • selittää resurssienhallinnan yleiset ongelmat ja kielen puutteet eri resurssien hallinnassa
 • käyttää kielen abstraktiomekanismeja resurssien hallinnan ratkaisemiseksi
 • selittää arvotyyppien tarve standartoiduille alustus-, kopiointi- ja purkuoperaatioille
 • laatia tyypeille standardeja alustus-, kopiointi- ja purkuoperaatioita
 • käyttää alku- ja loppuehtoja operaatioiden määrittelyssä
 • käyttää invarianttitarkistuksia luokan määrittelyn yhteydessä
 • selittää, mitä tarkoittaa operaation poikkeusturvalllisuus
 • toteuttaa poikkeusturvallisia operaatioita
 • selittää virtuaaliloperaation käyttötarpeen ja laatia itse virtuaalioperaatioita
 • selittää, milloin tarvitaan itseensä sijoituksen tarkistus (self-assignment check)
 • luoda ja poistaa dynaamisia olioita (muistitilan varaus, alustus ja manuaalilnen vapautus)
 • laatia itse yksinkertaisia luokka- ja funktiomalleja
 • selittää, milloin kääntäjä sitoo operaation staattisesti ja milloin taas dynaamisesti
 • kuvata standardikirjaston tehokkuus- ja poikkeusturvallisuusominaisuudet
 • kuvata olioiden ja luokkien suoritusaikainen rakenne
 • selittää luokan virtuaalitaulun käyttö operaatioiden suoritusaikaisessa sitomisessa
 • laatia tyyppejä, joiden arvojen kopiointi on turvallisuussyistä estetty
 • laatia tyyppejä, joista paikallisten muuttujien esittely on turvallisuussyistä estetty
 • laatia tyyppejä, joista arvojen/olioiden dynaaminen luonti on turvallisuussyistä estetty
 • selittää, mitä tarkoittaa viipalointiongelma (slicing problem) arvojen sijoituksessa
 • laatia tehokkaita laitteistoläheisiä ohjelmia (kuten osia virtuaalikoneista tai osia natiiveista systeemityökaluista)
31.10.2011 - 16:43 Juha Vihavainen
05.03.2011 - 13:50 Juha Vihavainen