Information Retrieval Methods

581257
4
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Kurssi antaa perustiedot tiedonhaun menetelmistä. Kurssilla käsitellään tiedonhaun perusteita, indeksointimenetelmiä ja relevanssin arviointia, tiedonhaun malleja, kielen käsittelyä tiedonhaussa, kyselystrategioita ja kyselykäyttöliittymiä. Kurssikirja: Manning C. D., Raghavan P. & Schütze H.: Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press, 2008.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2006 kevät 16.01-21.02. Englanti

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ma 10-12 B222 Greger Linden 16.01.2006-21.02.2006
Ti 10-12 B222 Greger Linden 16.01.2006-21.02.2006

Harjoitusryhmät

Group: 1
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ti 12-14 CK111 Antoine Doucet 23.01.2006—24.02.2006