Information Retrieval Methods

581257
4
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Kurssi antaa perustiedot tiedonhaun menetelmistä. Kurssilla käsitellään tiedonhaun perusteita, indeksointimenetelmiä ja relevanssin arviointia, tiedonhaun malleja, kielen käsittelyä tiedonhaussa, kyselystrategioita ja kyselykäyttöliittymiä. Kurssikirja: Manning C. D., Raghavan P. & Schütze H.: Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press, 2008.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2007 kevät 15.01-20.02. Englanti

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ma 10-12 B222 Greger Lindén 15.01.2007-20.02.2007
Ti 10-12 B222 Greger Lindén 15.01.2007-20.02.2007

Harjoitusryhmät

Group: 1
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ma 12-14 C221 Helena Ahonen-Myka 22.01.2007—23.02.2007