581259

Programvaruutveckling
Software Engineering
581259
5
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Ohjelmistotuotanto-kurssilla opetetaan ohjelmistotuotantoprojektien hallinnan ja työvaiheiden perusteet. Tarkoitettu suoritettavaksi 2. opiskeluvuoden lopulla, kun vähintään 40 opintopistettä pakollisia opintoja on suoritettuna.

Toistuminen

Vuosittain periodissa 4

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut