Ohjelmistotuotantoprojekti (syksy 2012)

581260
9
Ei erikoistumislinjaa
Aineopinnot
Opiskelijat jaetaan ryhmiin, joiden tehtävänä on suorittaa joko 7 tai 14 viikon mittainen ohjelmistoprojekti. Projektissa käydään läpi ohjelmistoprosessin osavaiheet vaatimusmäärittelystä testaukseen, ja tuotetaan asiakkaan vaatimukset täyttävä ohjelmisto ja sitä tukeva dokumentaatio. Seitsemän viikon projektit ovat tiivisprojekteja, joissa opiskelijan päivittäinen läsnäolo on välttämätöntä. Pidempi 14 viikon projekti mahdollistaa myös muiden kurssien suorittamisen samaan aikaan. Huom! Tarkista ennen ilmoittautumista että opintosi täyttävät kurssin esitietovaatimukset. Opiskelijat suorittavat samalla opintojakson 582508 Ohjelmistotuotantoprojektiin liittyvä työelämään orientointi (1 op).
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2012 syksy 03.09-14.12. 1-2 Suomi Matti Luukkainen

Ohjelmistotuotantoprojektiaiheet on listattu sivulle http://www.cs.helsinki.fi/group/ohtu/s-2012/. Jokaiselle tarjolla olevalle projektille on oma ryhmä, ja ryhmiin pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä. Jokaisessa projektissa on maksimissaan 5 paikkaa. Projekti tarvitsee käynnistyäkseen vähintään 4 osallistujaa. Jonoon ilmoittautuvat asetetaan vajaisiin ryhmiin. Syksyn ainoa tiivisprojekti on TKTL:n laitoksen työntekijöiden ja huoneiden hallintajärjestelmän kehitysprojekti. Toivomme, että tiivisprojektiin ilmoittautuvat vain ne, jotka esi-ilmoittautumisessa toivoivat tiivisprojektia.

Yleistä

Huom! Ohjelmistotuotantoprojektin aloitusluento järjestetään keskiviikkona 5.9. klo 14 salissa C221

Ohjelmistotuotantoprojekteissa harjoitellaan turvallisessa ympäristössä todellista projektinhallintaa ja ohjelmistokehitystä. Projekteissa ohjelmistotuotantotiimi toteuttaa joko 7 tai 14 viikossa asiakkaan toiveiden mukaisen järjestelmän kehityskelpoisen version. Projektiin ei sisälly päivitys- ja ylläpitovastuuta lopullisen päättymispäivän jälkeen.

Ohjelmistotuotantoprojektista on kaksi vaihtoehtoa. Normaali kurssi kestää 14 viikkoa, jonka aikana opiskelijan tulee panostaa noin kaksi ja puoli työpäivää viikoittain. Kurssin tiivisversiossa osallistujat tekevät täysipäiväisesti työtä yhden periodin ajan. Syksyn ainoa tiivisprojekti on kakkosperiodissa järjestettävä projekti. Tähän voi vielä ilmoittautua. Tiivisohtussa osallistujien tulee olla 7 viikon ajan päivittäin paikalla vähintään kello 10:00-16:00, jonka aikana projektia tehdään.

27.8. Koko syksyn kestävät ryhmät ovat alustavasti muodostettu

Tiivisryhmä muodostetaan ennen toisen periodin alkua.

Lintujen linjalaskentojen tietojen tietokannan ja tallettamisen kehittäminen

  013866448
  013614412
  013593711
  013710714
  013771135

Deterministinen Java-profiloija

  013870256
  013862222
  013881135
  013710662
  013865290

CogFut - Peli kognitiivisten jalkapallotaitojen harjoitteluun

  013862031
  014023264
  013800174
  013711153
  013315452

JavaScript Security Analyzer (fi/en)

  013862400 
  011606066
  013752442
  013879930

Elastic workflow engine for the cloud (fi/en)

  013870816
  013773094 
  014023426
  013029078
  013463430 

 

Jos nimesi kohdalla on *, varmista että esitietovaatimuksesi ovat kunnossa ennen projektin alkua.

Kurssin suorittaminen

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen aineopintoihin sisältyvä pakollinen opintojakso. Kurssin ohjelmistotuotantoprojekti (9op) yhteydessä suoritetaan työelämään orientoituminen (1op) -- joka on integroituna kurssin rakenteeseen. Huomaa että ohjelmistotuotantoprojekti vaatii huomattavasti panostusta ja aikaa. Kurssin laskennallinen vaativuus on noin 270 tuntia -- (1 op vastaa noin 27 tuntia työtä).

Kurssilla harjoitellaan ohjelmistotuotantoprojektin eri vaiheita sekä ohjelmistotuotantoryhmässä toimimista.

Kirjallisuus ja materiaali