Ohjelmistotuotantoprojekti (kevät 2013)

581260
9
Ei erikoistumislinjaa
Aineopinnot
Opiskelijat jaetaan ryhmiin, joiden tehtävänä on suorittaa joko 7 tai 14 viikon mittainen ohjelmistoprojekti. Projektissa käydään läpi ohjelmistoprosessin osavaiheet vaatimusmäärittelystä testaukseen, ja tuotetaan asiakkaan vaatimukset täyttävä ohjelmisto ja sitä tukeva dokumentaatio. Seitsemän viikon projektit ovat tiivisprojekteja, joissa opiskelijan päivittäinen läsnäolo on välttämätöntä. Pidempi 14 viikon projekti mahdollistaa myös muiden kurssien suorittamisen samaan aikaan. Huom! Tarkista ennen ilmoittautumista että opintosi täyttävät kurssin esitietovaatimukset. Opiskelijat suorittavat samalla opintojakson 582508 Ohjelmistotuotantoprojektiin liittyvä työelämään orientointi (1 op).
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2013 kevät 14.01-03.05. 3-4 Suomi Matti Luukkainen

Yleistä

 

Kaikille pakollinen aloitusluento maanantaina 14.1. klo 16 salissa C222

Ohjelmistotuotantoprojekteissa harjoitellaan turvallisessa ympäristössä todellista projektinhallintaa ja ohjelmistokehitystä. Projekteissa ohjelmistotuotantotiimi toteuttaa joko 7 tai 14 viikossa asiakkaan toiveiden mukaisen järjestelmän kehityskelpoisen version. Projektiin ei sisälly päivitys- ja ylläpitovastuuta lopullisen päättymispäivän jälkeen.

Ohjelmistotuotantoprojektista on kaksi vaihtoehtoa. Normaali kurssi kestää 14 viikkoa, jonka aikana opiskelijan tulee panostaa noin kaksi ja puoli työpäivää viikoittain. Kurssin tiivisversiossa osallistujat tekevät täysipäiväisesti työtä yhden periodin ajan. Keväällä 2013 ei järjestetä tiivisprojekteja.

Kevään 2013 ryhmäjako on seuraava:

Mobile logger

11935261

13753205

13865371

13873813

Vesilintulaskentojen tietojen tietokannan ja tallettamisen kehittäminen

13610526

13748003 

13759157

13760476

13882312

TMC-palautusautomaatin laajennus C-kielelle

13864453

13865669

14019485

13187648

13463511

13773913

14023426

 
 
 

Kurssin suorittaminen

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen aineopintoihin sisältyvä pakollinen opintojakso. Kurssin ohjelmistotuotantoprojekti (9op) yhteydessä suoritetaan työelämään orientoituminen (1op), joka on integroituna kurssin rakenteeseen. Huomaa että ohjelmistotuotantoprojekti vaatii huomattavasti panostusta ja aikaa. Kurssin laskennallinen vaativuus on noin 270 tuntia  (1 op vastaa noin 27 tuntia työtä).

Kurssilla harjoitellaan ohjelmistotuotantoprojektin eri vaiheita sekä ohjelmistotuotantoryhmässä toimimista.