Ohjelmistotuotantoprojekti (kevät 2014)

581260
9
Ei erikoistumislinjaa
Aineopinnot
Opiskelijat jaetaan ryhmiin, joiden tehtävänä on suorittaa joko 7 tai 14 viikon mittainen ohjelmistoprojekti. Projektissa käydään läpi ohjelmistoprosessin osavaiheet vaatimusmäärittelystä testaukseen, ja tuotetaan asiakkaan vaatimukset täyttävä ohjelmisto ja sitä tukeva dokumentaatio. Seitsemän viikon projektit ovat tiivisprojekteja, joissa opiskelijan päivittäinen läsnäolo on välttämätöntä. Pidempi 14 viikon projekti mahdollistaa myös muiden kurssien suorittamisen samaan aikaan. Huom! Tarkista ennen ilmoittautumista että opintosi täyttävät kurssin esitietovaatimukset. Opiskelijat suorittavat samalla opintojakson 582508 Ohjelmistotuotantoprojektiin liittyvä työelämään orientointi (1 op).
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2014 kevät 13.01-02.05. 3-4 Suomi Matti Luukkainen

Ilmoittautuminen on alkanut ja tapahtuu osoitteessa https://ohtuprojekti.jamo.fi/register. Ilmoittautuminen päättyy pe 3.1.2014 klo 23.59.

Yleistä

 

 

Ryhmäjako

 

app-ideas.helsinki.fi periodi 3, intensiiviryhmä

11512192
13818195
13760793
13753247

 

Generic library for biosequence analysis based on the Burrows-Wheeler transform

13032638
14169209
13749345
13766933

 

CogFut peli - Kognitiivisten jalkapallotaitojen harjoitteluun

13630836
13144380
14024962
14140341

 

Pesivien merikotkien ja merikotkanpesien valokuvien sekä kuvaustietojen talletusjärjestelmä

14155394
13870861
13593012
13581244

 

Projekti-ilmoittautumisten hallinnointityökalu

13882969
13460776
13865892
14022003

 

Projekteissa noudatettavan prosessin kuvaus

 

https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=101286782