Ohjelmistotuotantoprojekti (syksy 2014)

581260
9
Ei erikoistumislinjaa
Aineopinnot
Opiskelijat jaetaan ryhmiin, joiden tehtävänä on suorittaa joko 7 tai 14 viikon mittainen ohjelmistoprojekti. Projektissa käydään läpi ohjelmistoprosessin osavaiheet vaatimusmäärittelystä testaukseen, ja tuotetaan asiakkaan vaatimukset täyttävä ohjelmisto ja sitä tukeva dokumentaatio. Seitsemän viikon projektit ovat tiivisprojekteja, joissa opiskelijan päivittäinen läsnäolo on välttämätöntä. Pidempi 14 viikon projekti mahdollistaa myös muiden kurssien suorittamisen samaan aikaan. Huom! Tarkista ennen ilmoittautumista että opintosi täyttävät kurssin esitietovaatimukset. Opiskelijat suorittavat samalla opintojakson 582508 Ohjelmistotuotantoprojektiin liittyvä työelämään orientointi (1 op).
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2014 syksy 01.09-12.12. 1-2 Suomi Matti Luukkainen

Ilmoittautuminen on alkanut ja tapahtuu osoitteessa https://ohtuprojekti.jamo.fi/register

Yleistä

Ryhmäjako

BarCodeKey

13736853

14139323

13449315

14021868

13797782

Lintujen ruokintapaikkojen seurannan tietokanta ja ohjelmisto

13709372

14023015

11533922

10974524

14152902

Modular full stack solution for displaying metrics on multi-axis graphs

12441929

13316451

14257878

12366114

14045381

Kysely- ja vertaispalautesovellus

14037920

14154573

13862536

14152766

12685824

12610802

What is stored in a mobile device?

14154065

14140040

14022139

14034648