Ohjelmistotuotantoprojekti

Koe

Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö

Yleistä

Kesällä järjestetään tavanomaiseen tapaan sekä jokapäiväistä aktiivista läsnäoloa edellyttäviä tiivisprojekteja (alkukesä 12.5-27.6, loppukesä 14.7-29.8.) että pitkiä projekteja (12.5-29.9.). Kannattaa huomata, että ehdottomana edellytyksenä projektiin osallistumiselle on Ohjelmistotuotantokurssin sekä kahden aineopintojen harjoitustyön suorittaminen.

Ryhmäjako

Muutamien kohdalla paikan varmistuminen riippuu vielä esitietokurssin suorituksista.

Alkukesän tiivisryhmät (12.5.-28.6.):

Eclipse and possibly IntelliJ IDEA Integration for TMC

14022362
14152737
14168307
13901345
13871488
13316338

Toimintapeli isoille julkisille näytöille

13865038
14027765
13327534
13317492
12613540

Single-page admin control panel with Ruby on Rails + Ember.js combination

14031450
14245291
14227387
13165644
14261398

Kognitiiviset testit selaimeen

13695923
12875508
11424358
14051401
14013151

Delayed task workers for Gearman

13865821
13464031
14140325
14167942
14340691
14140121

Loppukesän tiivistyhmät (14.7.-29.8.):

Ohtuprojektin aputyökalu

14242595
13748799
13871527
14152805

Pelit bakteerien tunnistukseen ja taudinpurkausten selvittämiseen

14152902
13611156
13982393
14291892
14140231
14089868

Pitkät ryhmät (12.5.-29.8.):14139323

Project to prepare GDA for Open Source

13944593
14158090
14012055
13592929
13215167

Gesture controlled dashboard

13315915
14291779
12702105
13787637
11680626

Kalevan Kierroksen tietojärjestelmä

14152928
13780171
11966829
12327409
14021774
13709738