Ohjelmistotuotantoprojekti

581260
9
Ei erikoistumislinjaa
Aineopinnot
Opiskelijat jaetaan ryhmiin, joiden tehtävänä on suorittaa joko 7 tai 14 viikon mittainen ohjelmistoprojekti. Projektissa käydään läpi ohjelmistoprosessin osavaiheet vaatimusmäärittelystä testaukseen, ja tuotetaan asiakkaan vaatimukset täyttävä ohjelmisto ja sitä tukeva dokumentaatio. Seitsemän viikon projektit ovat tiivisprojekteja, joissa opiskelijan päivittäinen läsnäolo on välttämätöntä. Pidempi 14 viikon projekti mahdollistaa myös muiden kurssien suorittamisen samaan aikaan. Huom! Tarkista ennen ilmoittautumista että opintosi täyttävät kurssin esitietovaatimukset. Opiskelijat suorittavat samalla opintojakson 582508 Ohjelmistotuotantoprojektiin liittyvä työelämään orientointi (1 op).
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2014 kesä 12.05-29.08. 5-6 Suomi Matti Luukkainen

Yleistä

Kesällä järjestetään tavanomaiseen tapaan sekä jokapäiväistä aktiivista läsnäoloa edellyttäviä tiivisprojekteja (alkukesä 12.5-27.6, loppukesä 14.7-29.8.) että pitkiä projekteja (12.5-29.9.). Kannattaa huomata, että ehdottomana edellytyksenä projektiin osallistumiselle on Ohjelmistotuotantokurssin sekä kahden aineopintojen harjoitustyön suorittaminen.

Ryhmäjako

Muutamien kohdalla paikan varmistuminen riippuu vielä esitietokurssin suorituksista.

Alkukesän tiivisryhmät (12.5.-28.6.):

Eclipse and possibly IntelliJ IDEA Integration for TMC

14022362
14152737
14168307
13901345
13871488
13316338

Toimintapeli isoille julkisille näytöille

13865038
14027765
13327534
13317492
12613540

Single-page admin control panel with Ruby on Rails + Ember.js combination

14031450
14245291
14227387
13165644
14261398

Kognitiiviset testit selaimeen

13695923
12875508
11424358
14051401
14013151

Delayed task workers for Gearman

13865821
13464031
14140325
14167942
14340691
14140121

Loppukesän tiivistyhmät (14.7.-29.8.):

Ohtuprojektin aputyökalu

14242595
13748799
13871527
14152805

Pelit bakteerien tunnistukseen ja taudinpurkausten selvittämiseen

14152902
13611156
13982393
14291892
14140231
14089868

Pitkät ryhmät (12.5.-29.8.):14139323

Project to prepare GDA for Open Source

13944593
14158090
14012055
13592929
13215167

Gesture controlled dashboard

13315915
14291779
12702105
13787637
11680626

Kalevan Kierroksen tietojärjestelmä

14152928
13780171
11966829
12327409
14021774
13709738