Ohjelmistotuotantoprojekti (kevät 2016)

581260
9
Ei erikoistumislinjaa
Aineopinnot
Opiskelijat jaetaan ryhmiin, joiden tehtävänä on suorittaa joko 7 tai 14 viikon mittainen ohjelmistoprojekti. Projektissa käydään läpi ohjelmistoprosessin osavaiheet vaatimusmäärittelystä testaukseen, ja tuotetaan asiakkaan vaatimukset täyttävä ohjelmisto ja sitä tukeva dokumentaatio. Seitsemän viikon projektit ovat tiivisprojekteja, joissa opiskelijan päivittäinen läsnäolo on välttämätöntä. Pidempi 14 viikon projekti mahdollistaa myös muiden kurssien suorittamisen samaan aikaan. Huom! Tarkista ennen ilmoittautumista että opintosi täyttävät kurssin esitietovaatimukset. Opiskelijat suorittavat samalla opintojakson 582508 Ohjelmistotuotantoprojektiin liittyvä työelämään orientointi (1 op).
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2016 kevät 18.01-06.05. 3-4 Suomi Matti Luukkainen

Ilmoittautuminen on alkanut ja tapahtuu osoitteessa https://ohtuprojekti.jamo.fi/register. Ilmoittautuminen päättyy 8.1. klo 23.59.

Kurssin suorittaminen


Ryhmäjako

Koko lukukauden projektit


Exercise marking system

12279900
14029637
14438299
14061572
14022100
14153752


Julkisen näytön peli

14023125
14013656
13866040
14257687
14257483
13864534


Lintujen satelliittiseurantojen tietojen hallinnointi

13747949
14159086
14152818
14416994
13760285
14013274


Mobiilitiedekerho

14181494
14169199
11408921
14013070
14257616
13463281

Neljännen periodin tiivisryhmä


GRAPPA: GRAdut Pikaisesti PAkettiin

14211393
14257771
14151738
14313071
14248926