Kolme käsitettä: informaatio

581286
6
Algoritmit ja koneoppiminen
Syventävät opinnot
Kurssi on johdatus informaatioteoriaan erityisesti tietojenkäsittelytieteellisten sovellusten kannalta. Kurssilla ei ole tavanomaisia laskuharjoituksia eikä kurssikoetta vaan se suoritetaan harjoitustöinä, jotka sisältävät ohjelmointitaitoa edellyttäviä projekteja sekä aihepiiriin liittyviä posteriesitelmiä ja tieteellisiä kirjoitelmia. Osa harjoitustöistä tehdään ryhmissä. Kurssin luennot pidetään ensimmäisellä periodilla, harjoitustehtäviä on molemmilla periodeilla. Ei erilliskoetta.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
1998 syksy 22.09-01.12. Suomi

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ti 9-12 B649 Opetusohjelman suunnittelija 22.09.1998-01.12.1998

Jos et mahdu kurssille, ota yhteys luennoitsijaan

Henry Tirriin sähköpostitse (Henry.Tirri@helsinki.fi).