Kolme käsitettä: informaatio

581286
6
Algoritmit ja koneoppiminen
Syventävät opinnot
Kurssi on johdatus informaatioteoriaan erityisesti tietojenkäsittelytieteellisten sovellusten kannalta. Kurssilla ei ole tavanomaisia laskuharjoituksia eikä kurssikoetta vaan se suoritetaan harjoitustöinä, jotka sisältävät ohjelmointitaitoa edellyttäviä projekteja sekä aihepiiriin liittyviä posteriesitelmiä ja tieteellisiä kirjoitelmia. Osa harjoitustöistä tehdään ryhmissä. Kurssin luennot pidetään ensimmäisellä periodilla, harjoitustehtäviä on molemmilla periodeilla. Ei erilliskoetta.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2005 kevät 20.01-10.03. Suomi

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
To 16-19 B222 20.01.2005-10.03.2005

Kurssille osallistujien määrä on rajoitettu. Jos haluat osallistua, kirjoita lyhyt viesti luennoitsijalle (petri.myllymaki@cs.helsinki.fi), ja kerro hieman taustastasi: missä vaiheessa opintojasi olet, miksi haluat suorittaa kurssin ja miksi arvelet että kurssi olisi opintojesi takia hyödyllinen. Erityisesti mainitse jos aiot valmistua älykkäiden järjestelmien linjalta, ja siinä tapauksessa kerro mitä muita linjan kursseja olet suorittanut/aiot suorittaa. Lisää viestiin liitteeksi opintosuoritusotteesi. Jos sinulla on kotisivu, anna sen osoite.