Kolme käsitettä: informaatio

581286
6
Algoritmit ja koneoppiminen
Syventävät opinnot
Kurssi on johdatus informaatioteoriaan erityisesti tietojenkäsittelytieteellisten sovellusten kannalta. Kurssilla ei ole tavanomaisia laskuharjoituksia eikä kurssikoetta vaan se suoritetaan harjoitustöinä, jotka sisältävät ohjelmointitaitoa edellyttäviä projekteja sekä aihepiiriin liittyviä posteriesitelmiä ja tieteellisiä kirjoitelmia. Osa harjoitustöistä tehdään ryhmissä. Kurssin luennot pidetään ensimmäisellä periodilla, harjoitustehtäviä on molemmilla periodeilla. Ei erilliskoetta.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2006 syksy 07.09-07.12. Suomi

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
To 16-19 B222 Petri Myllymäki 14.09.2006-12.10.2006
To 16-17 C221 Petri Myllymäki 02.11.2006-02.11.2006
To 16-18 B222 Petri Myllymäki 09.11.2006-09.11.2006
To 16-17 C221 Petri Myllymäki 16.11.2006-16.11.2006
To 16-19 B222 Petri Myllymäki 23.11.2006-23.11.2006
To 16-18 B222 Petri Myllymäki 30.11.2006-30.11.2006

HUOM! Kurssi alkaa vasta 14.9.! Kurssilla ei ole laskuharjoitusryhmiä, mutta kurssiin sisältyy harjoitustöitä,

jotka sisältävät ohjelmointitaitoa edellyttäviä projekteja, sekä aihepiiriin

liittyviä posteriesitelmiä ja tieteellisiä kirjoitelmia.