Kolme käsitettä: todennäköisyys

581287
6
Algoritmit ja koneoppiminen
Syventävät opinnot
Johdatus Bayesläiseen mallintamiseen ja data-analyysiin. Kurssilla keskitytään erityisesti monimuuttujamenetelmiin ja bayesverkkoihin. Kurssin luennot pidetään periodilla III, projekti- ja harjoitustöitä on periodeilla III ja IV. Ei erilliskoetta. Kurssimateriaali ilmoitetaan luennolla.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
1999 kevät 29.01-30.04. Suomi

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Pe 12-14 A414 Opetusohjelman suunnittelija 29.01.1999-30.04.1999

Ilmoittautuminen kaavakkeella, joka on www-sivulla

registration.html