Kolme käsitettä: todennäköisyys

581287
6
Algoritmit ja koneoppiminen
Syventävät opinnot
Johdatus Bayesläiseen mallintamiseen ja data-analyysiin. Kurssilla keskitytään erityisesti monimuuttujamenetelmiin ja bayesverkkoihin. Kurssin luennot pidetään periodilla III, projekti- ja harjoitustöitä on periodeilla III ja IV. Ei erilliskoetta. Kurssimateriaali ilmoitetaan luennolla.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2007 kevät 18.01-26.04. Suomi

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
To 16-19 C221 Petri Myllymäki 18.01.2007-22.02.2007
To 16-17 C221 Petri Myllymäki 15.03.2007-26.04.2007
Ti 15-18 C221 Petri Myllymäki 08.05.2007-08.05.2007

Ei harjoitusryhmiä.