Kolme käsitettä: todennäköisyys

581287
6
Algoritmit ja koneoppiminen
Syventävät opinnot
Johdatus Bayesläiseen mallintamiseen ja data-analyysiin. Kurssilla keskitytään erityisesti monimuuttujamenetelmiin ja bayesverkkoihin. Kurssin luennot pidetään periodilla III, projekti- ja harjoitustöitä on periodeilla III ja IV. Ei erilliskoetta. Kurssimateriaali ilmoitetaan luennolla.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2008 kevät 16.01-24.04. Suomi

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ke 13-16 B222 Teemu Roos 16.01.2008-20.02.2008
Ke 15-16 B222 Teemu Roos 12.03.2008-23.04.2008

Ei harjoitusryhmiä.