581288

Tietoturva
Datasäkerhet
Computer Security
581288
4
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
Syventävät opinnot
Kurssilla tutustutaan kryptografian perusteisiin, tyypillisiin hyökkäyksiin tietoturvaprotokollia vastaan ja avaintenvaihtoprotokolliin. Lisäksi perehdytään turvaprotokollien suunnitteluperiaatteisiin ja turva-analyyseihin. Esimerkkinä laajasta käytännön tietoturvaprotokollasta esitellään IPSec/IKE. Luentomateriaalina käytetään Timo Karvin monistetta, joka on saatavissa kurssin kotisivulta pdf-muodossa. Kurssikoe ?? ??.??. klo ??-??.

Toistuminen

Ei määritelty

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.