581289

Tietoliikenteen jatkokurssi
Fördjupad kurs i kommunikation
Advanced Topics in Telecommunication Systems
581289
6
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
Syventävät opinnot

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.