Tietorakenteet ja algoritmit

58131
8-10
Algoritmit ja koneoppiminen
Aineopinnot
Perustietorakenteet kuten pinot, jonot, puut ja verkot sekä niiden käsittelyalgoritmit. Esitiedot: Ohjelmoinnin jatkokurssi (Java-ohjelmointi) ja Johdatus yliopistomatematiikkaan (Johdatus diskreettiin matematiikkaan). Huom: Kurssin harjoitukset alkavat jo ensimmäisellä luentoviikolla. Kurssikirja: T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein: Introduction to Algorithms, 3rd ed., MIT Press, 2009.

Koe

25.02.2013 16.00 A111 ja B123
06.05.2013 16.00 A111 ja B123
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2013 kevät 14.01-24.04. 3-4 Suomi Patrik Floréen

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ma 10-12 A111 Patrik Floréen 14.01.2013-20.02.2013
Ke 10-12 A111 Patrik Floréen 14.01.2013-20.02.2013
Ma 10-12 A111 Patrik Floréen 11.03.2013-24.04.2013
Ke 10-12 A111 Patrik Floréen 11.03.2013-24.04.2013

Harjoitusryhmät

Group: 1
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ke 16-18 C222 Patrik Floréen 14.01.2013—22.02.2013
Ke 16-18 C222 Patrik Floréen 11.03.2013—26.04.2013
Group: 2
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 10-12 B222 Mika Huttunen 14.01.2013—22.02.2013
To 10-12 B222 Mika Huttunen 11.03.2013—26.04.2013
Group: 3
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 12-14 B222 Tony Kovanen 14.01.2013—22.02.2013
To 12-14 B222 Tony Kovanen 11.03.2013—26.04.2013
Group: 4
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Pe 10-12 B222 Mika Huttunen 14.01.2013—22.02.2013
Pe 10-12 B222 Mika Huttunen 11.03.2013—26.04.2013

Non finnish students, contact the lecturer beforehand.

Information for international students

The course is given in Finnish. There will not be lecture materials or exercises in English.

At the course, students are expected to know programming in the extent of the Java programming courses Ohjelmoinnin perusteet and Ohjelmoinnin jatkokurssi and mathematics in the extent of the course Johdatus yliopistomatematiikkaan - Introduction to University Mathematics, or similar.

For self-studies these are the pages in the book Cormen, Leiserson, Rivest, Stein:  Introduction to Algorithms: For the first course exam the pages in the 3rd edition are 5-29, 43-60, 229-240, 1176-1179, 246-247, 286-298, 253-276 and for the second course exam 151-165, 29-38, 170-199, 1168-1172, 587-699, 561-572. Also the 2nd edition book is ok (the difference is mainly in the pseudocode style). The corresponding pages in the 2nd edition are for the first exam 5-27, 41-56,197-208, 1087-1090, 214-216, 253-264, 221-244 and for the second exam127-142, 27-36, 145-173, 1080-1084, 525-635, 498-509.

For the first exam also AVL-trees (not in Cormen) are included. The material is available here.

Some freely available videos from MIT covering even more than what this course covers (but not AVL-trees).

Three batches of example exercises for the non-Finnish students have been prepared for the course in 2012: first batch , second batch , third and last batch. This are intended for self-study and are suitable also in year 2013. Batch one and two covers the first part of the course; the third batch covers the second part.

I offer two ways to pass this course: either by participating in the two exams on the normal course going on now (these are 25.2. at 16.00 in Exactum A111 and 6.5. at 16.00 in Exactum A111) OR by participating in ONE separate exam covering the full course.

The next separate exam is 11.6. at 16.00 in Exactum A111. Please note that you are allowed to have a hand-written A4-sized sheet of paper of personal notes with you at the exam (you can write on both pages).

Please note: if you wish to have the exam questions in English, you have to explicity request it from the lecturer (patrik.floreen@cs.helsinki.fi) in advance, perferably at least one week before.

Yleistä

Esitiedot

Kurssin esitietovaatimuksina on kurssit Ohjelmoinnin jatkokurssi ja Johdatus yliopistomatematiikkaan (UUTTA!, ennen Johdatus diskreettiin matematiikkaan). Kurssin suorittaminen on käytännössä mahdotonta, jos näissä esitiedoissa on huomattavia puutteita. Esitietovaatimuksia ei enää testata esitietokokeessa, niin kuin aiemmin (UUTTA!). Luennoijalta ei siis tarvitse kysyä, saako osallistua kurssille vaikka esitietokurssi puuttuu.

Luennot

Vuoden 2013 kurssin sisältö on sama kuin aikaisemman kurssin Tietorakenteet, vaikka nimi on vaihtunut paremmin sisältöä kuvaavaksi.

Luentomateriaali (pdf). Materiaali päivitetään kurssin kuluessa.

Muutoksia tehty seuraaville sivuille (epäolennaisia kirjoitusvirhe- y.m. muutoksia ei luetella): s. 25 lisätty sana "yli", s. 54-55 korjattu numerot esimerkissä, s. 70 käytetty A.length algoritmissa, s. 68, 72, 83 ja 100 poistettu sisimmästä loopista puhuminen, s.69 poistettu pari turhaa kohtaa sivun lopusta. s. 46 lisätty selitys, että oikeastaan lasketaan bittejä ja s. 61 kirjoitettu määritelmän negaatio auki, s. 102 tarkennettu että x on viite, s. 121 ja 134 muutettu otsikot, s. 143 tähdennetty että on kaksisuuntaisesta listasta kyse, s. 148 insert ei ole laskareissa joten ko. toteamus poistettu, s. 170 viimeinen sulussa oleva kommentti sanottu yksinkertaisemmin, s. 181 korjattu väärät sivunumerot, s. 238 lisätty tieto uuden solmun korkeudesta 0, s. 241-242 muutettu kommentit niin että korkeutta mainitaan myös, s. 357 lisätty sana keskimäärin pikajärjestämisen yhteyteen, s. 358 korjattu viittaus sivuun 338, s. 363 korjattu korkeudet (äh, olihan se oikein), s. 376 laitettu selkeämmin mikä on k.

Muutoksia 12.3. s. 361 for-looppi voi loppua 2:een, koska sen jälkeen viimeinenkin alkio on paikallaan.

Muutoksia 13.3. s. 402 viittaus sivuun 84 (eikä 79).

Muutoksia 19.3. s. 490 kuvan numeroinnit korjattu.

Muutoksia 20.3. s. 477-483 esiintyi DFS-visit ilman parametria G, nyt lisätty.

Muutoksia 25.3. s. 500, 503 ja 504 korjattu G G^T:ksi ja s. 514 korjattu w(v_i-1,v_i) w(v_i,v_i+1):ksi.

Muutoksia 9.4. s. 623 tarkennettu pisintä polkua käsittelevä kohta.

Oppimista tukevaa lisämateriaalia internetissä: Järjestämisalgoritmien visualisointi. Lyhimpien polkujen etsinnän visualisointi.

Luennot ma, ke 10-12 alkavat 10.15, välissä pidetään 5 minuutin tauko ja loppuvat 11.50.

Luentojen sisällysluettelo:

KURSSIKOKEEN 1 ALUE:

 • Alkutekstit s. 1-12
 • 1 Johdanto tietorakenteisiin s. 19-106
 • 2. Perustietorakenteet: Pino, jono ja lista s. 107-153
 • 3. Hakupuut s. 154-294
 • 4. Hajautus s. 295-334

KURSSIKOKEEN 2 ALUE (sen lisäksi että on osattava kurssikokeen 1 asiat):

 • 5. Keko s. 335-354
 • 6. Järjestäminen s. 355-421
 • 7. Verkot s. 422-623 (huom: osa luvun lopusta on "ylikurssia" eikä tule kokeeseen: eli kokeeseen ei tule A* tai vuo verkoissa; ihan luvun lopussa on yhteenveto, joka koskee aiemmin esitettyjä asioita ja on sitä kautta siis koealuetta)
 • 8. Algoritminsuunnittelumenetelmiä s. 624-635 (huom: tämäkin on yhteenveto aiemmin kurssilla mainitusta asioita, joten tämä tulee sitä kautta siis mukaan koealueeseen)

Luentoaikataulu:

 • Viikko 1: ma s. 1-32, ke s. 33-61.
 • Viikko 2: ma s. 62-100, ke s. 101-164.
 • Viikko 3: ma s. 165-215, ke s. 216-250.
 • Viikko 4: ma s. 251-294, ke s. 295-334.
 • Viikko 5: ma s. 335-362, ke kertausta ja vanhoja tenttitehtäviä (invariantti sekä aika- ja tilavaativuuden määrittäminen)
 • Viikko 6: kertausta ja vanhoja tenttitehtäviä (linkitetyt listat, O-notaatio, rekursio, puut). Ei luentoa 20.2.
 • Viikko 7: ma s. 363-395, ke s. 396-433 sekä kurssikokeen 1 palautetilaisuus.
 • Viikko 8: ma s. 434-462, ke s. 463-491.
 • Viikko 9: ma s. 492-517, ks s. 517-548.
 • Pääsiäisloma on 28.3.-3.4., minkä aikana EI ole opetusta (ei luentoja, ei laskuharjoituksia).
 • Viikko 10: ma s. 549-576, ke kurssimateriaali loppuun
 • Viikko 11: kertausta ja vanhojen tenttitehtävien läpikäyntejä. Luennolla ihmeteltiin miten DAGin pisin polku menee tehokkaammin kuin Dijkstra. DAGissa voi lyhin polku laskea samalla tavalla kuin pisin polku (eli yhtä tehokkaasti); Dijkstra taas toimii yleisessä verkossa (jossa ei-negatiivisia painoja).
 • Viikko 12: ei luentoa maanantaina 22.4. eikä 24.4.! Laskuharjoitukset normaalisti.

Harjoitukset

Harjoituksia on kolmelaisia: Tavalliset laskuharjoitukset, ohjelmointitehtävät (Tira-paja) ja Trakla2-automaattitehtäviä. Tavalliset laskuharjoitukset alkavat jo ensimmäisellä luentoviikolla!

Laskuharjoitukset: Laskuharjoituksia ei palauteta etukäteen, vaan tehdään etukäteen ja käydään läpi laskuharjoitustilaisuudessa. Jos sinulla on vaikeuksia laskuharjoitusten kanssa, voi kysyä neuvoja Jarmolta pajassa. Laskuharjoitustehtäviä on yhteensä 67.

Huomio: Jos tehtävä koostuu monesta alakohdasta (a, b, c, ...), voit merkitä rastin tehtävän suorituksen merkkinä, jos olet tehnyt vähintään puolet alakohdista.

Harjoitusten malliratkaisut on nyt poistettu. Jos olit opiskelijana kurssilla ja aiot uusia kurssin, voit saada malliratkaisut sähköpostilla luennoijalta.

Tira-paja. Vara-pajasivut (mikäli viralliset tirapajan sivut ovat nurin): http://www.cs.helsinki.fi/u/jarmoiso/tira/ Pajan määräaika on yleensä seuraavan viikon maanantai klo 23.59. Yhteyshenkilö: jarmo.isotalo@cs.helsinki.fi. Pajatehtäviä tulee olemaan kurssilla 61.

Trakla2 Traklaan kirjaudutaan tietojenkäsittelytieteen laitoksen tunnuksilla. Mikäli järjestelmään kirjautuminen ei toimi, niin ilmoitathan siitä yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilö: jarmo.isotalo@cs.helsinki.fi. Traklatehtäviä on yhteensä 25.

Jatkuva palaute

Tänne tulee viikoittain uusi kysymys vastattavaksi. Kysymys vaihtuu maanantaisin.

Viikon 1 kysymys: Kurssin alussa on edetty liian nopeasti: 8; sopivalla vauhdilla: 31; liian hitaasti: 9.

Viikon 2 kysymys: Laskuharjoitukset 1-2 ovat olleet liian helppoja: 3; sopivia: 23; liian vaikeita: 48. Kommenteista selvisi, että laskarit 2 pidettiin vaikeampina kuin laskarit 1.

Viikon 3 kysymys: Pajatehtävät viikko 1-2 ovat olleet liian helppoja: 4; sopivia: 51; liian vaikeita: 42.

Viikon 4 kysymys: Vaikeinta kurssilla tähän mennessä on ollut: rekusio: 13; invariantti: 6; aika- ja tilavaativuuden määrittäminen: 16; O-notaatio: 4; pino ja jono: 1; linkitetty lista: 15; binäärihakupuu ja sen operaatiot: 2; AVL-puu: 2.

Viikon 5 kysymys: Mikä osuus kurssin opetuksesta on hyödyllisintä? Luennot: 4; Laskuharjoitukset: 26; Paja-tehtävät: 18; Trakla: 4. Kommentti luennoijalta: Tulos on odotettu, koska aihe on sellainen, jota oppi parhaiten tekemällä itse.

Kurssikokeen 1 jälkeinen kysymys: Tentti oli: ihan liian helppo: 0; helppo: 6; sopiva: 29; vaikea: 24; ihan liian vaikea: 6.

Viikon 7 kysymys: Viime viikkojen pajatehtävät ovat olleet: liian helppoja: 0; helppoja: 1; sopivia: 6; vaikeita: 16; liian vaikeita: 15.

Viikon 8 kysymys: Viime viikkojen laskaritehtävät ovat olleet: liian helppoja : 1; helppoja : 2; sopivia : 8; vaikeita : 10; liian vaikeita : 9.

Viikon 9 kysymys: Kurssin toisella osuudella tässä vaiheessa käsitellyistä aiheista toivon kertaukseen erityisesti: Keko : 0; Kekojärjestäminen : 1; Lomitusjärjestäminen : 2; Pikajärjestäminen : 0; Laskemisjärjestäminen : 0; Verkon leveyssuuntainen läpikäynti : 8; Verkon syvyyssuuntainen läpikäynti : 1; Verkon syklien havaitseminen : 0; Pisimmän polun laskenta DAG:ssa : 3; Topologinen järjestäminen : 2; Vahvasti yhtenäisten komponenttien löytäminen : 4; Bellman-Fordin algoritmi : 2; Dijkstran algoritmi : 6; Floyd-Washallin algoritmi : 3. Vastauksista kävi ilmi, että ylipäätään verkkoalgoritmeja toivotaan kertaavan.

Viimeinen kysymys: Kurssista voisi mielestäni jättää pois: luennot : 2; laskuharjoitukset : 3; pajatehtävät : 2; Trakla-tehtävät : 18; tentit : 17; ei mitään : 13. Vapaamuotoisissa kommenteissa nousi esille mm. seuraavia asioita: työläs kurssi, Traklan käyttöliittymä hankala, pajatehtävien aikarajaan pehmennystä niin että jos myöhästyy saa vähennetyt pisteet mutta kuitenkin jotain, pajatehtävien painotus oli liian suuri, pajatehtävien painotus oli liian pieni (huom: tavalliseen tapaan ristiriitaisia mielipiteitä), lisää Traklatehtäviä, Traklatehtävät eivät olleet hyödyllisiä (taas ristiriitaista), käsin koodin kirjoittamisesta eroon, ehkä kotikoe tenttien sijaan. Kiitos hyvistä kommenteista!

Kiitoksia! Teitä oli mukavaa opettaa! Muistakaa jättää kurssin loppupalaute (viimeinen laskuharjoitustehtävä siis)! Tälle sivulle tulee myös yhteenveto ja kommentit tästä kurssipalautteesta.

Kurssin suorittaminen

Kurssipalaute on tässä. Luennoijan kommentit: Oli vain 29 vastaajaa. Kurssi pidettiin haastavana, toinen puolisko vaikeampana kuin alkupuolisko. Ehdotettiin kurssin jakamista kahtia; tällaista on muutenkin pohdittu, mutta ei ole ainakaan vielä päätetty tehdä niin. Pajasta tuli hyviä ehdotuksia; niitä pyritään ajan kanssa ainakin osittain toteuttamaan. Traklasta ei oltu kovin innostuneita; syksyn Tirassa Traklaa ei tulla käyttämään.

Kurssiin kuuluu kaksi koetta, kukin 22 maksimipistettä, eli yhteensä 44 maksimipistettä. Kokeissa saa olla mukana itse tehty, käsin kirjoitettu yksi A4-kokoinen "lunttilappu", jonka molemmilla puolilla saa olla tekstiä. Lunttilapun tekemisessä ei siis saa käyttää tietokonetta eikä kopiokonetta.

Tässä vanhoja kurssikokeita: Vuoden 2012 kevään kurssikoe 1 ja kurssikoe 2. Vuoden 2011 kevään kurssikoe 1 ja kurssikoe 2.

Kurssikoe 25.2. Ratkaisut Tehtävien keskiarvo;keskihajonta (/maksimi) olivat seuraavat 1: 3,38;0,94  (/4), 2: 1,83; 1,78 (/4), 3: 3,50; 1,60 (/5); 4: 5,97;2,61 (/9), yhteensä 14,68; 5,24 (/22).

Omat tulokset (myös laskuharjoitusrastien määrät) näkyvät TIKLIssä https://ilmo.cs.helsinki.fi/tulokset/. HUOM: Vaikuttaa siltä, että tämä ei toimi niin kuin on kerrottu. Kokeilkaa tätä linkkiä: https://ilmo.cs.helsinki.fi/tulokset/study/58131/2013/K/K/1. Palautetilaisuus: Heti luentojen jälkeen keskiviikkona 13.3. luentosalissa.

Kurssikokeen yhteydessä tehtiin kokeilu, jossa joillekin opiskelijoille oli jaettu tarra kiinnitettäväksi vastauspapereihin. Tarkoitus on, että näitä papereita skannataan ja kukin kokeiluun osallistuva saa sähköpostiinsa skannatut vastauspaperit. Mahdolliset kommentit tähän kokeiluun liittyen osoitetaan Ossi Karkulahdelle: karkulah@cs.helsinki.fi. Skannaus on suoritettu 12.3.2013.

Kurssikoe 2 oli 6.5. Ratkaisut. Tehtävien keskiarvo /maksimi olivat seuraavat 1: 4,69/6, 2: 2,72/4, 3: 2,70/6; 4: 3,08/6, yhteensä 13,20/22.

Tarkistuslista Tira- ja pajatehtävistä (muutama korjaus tehty 24.5.2013!). Kurssin tulokset. Alensin pisterajat yhdellä pisteellä, eli hyväksytyksi tuli 29 pisteellä. Myös kokeista saatavan minimimäärän alensin poikkeuksellisesti 21:een. Palautetilaisuus oli 23.5. klo 16.00-16.30 Exactum A317:ssä. Virheitä voi sattua, joten kannattaa aina tarkistaa omalta osaltaan, että tiedot tuloslistassa on oikein! Pajapistelistassa oli puutteita lähinnä siksi, ettei oltu noudatettu ohjeita. Lista tehdyistä korjauksista 24.5.2013.

Harjoituksia oli siis kolmenlaisia:

 • Tavallisia laskuharjoituksia, joista voi saada yhteensä 8 pistettä. Yhden pisteen saa tekemällä noin 50% tehtävistä. Täydet 8 pistettä saa tekemällä noin 90%:lla tehtävistä. Tehtäviä on yhteensä 67, joista kaksi oli lisätehtäviä, joten pisterajat lasketaan käyttämällä 65 tehtävää. Jos nyt laskin oikein, olisi siis näin: 32-35 tehtävää 1 p, 36-39 tehtävää 2 p, 40-43 tehtävää 3 p, 44-46 tehtävää 4 p, 47-50 tehtävää 5 p, 51-54 tehtävää 6 p, 55-57 tehtävää 7 p ja 58-67 tehtävää 8 p.
 • Ohjelmontitehtäviä, joista saa ohjausta TiRa-pajassa ja joista voi saada yhteensä 8 pistettä (samalla kaavalla: 50% antaa 1 pisteen, 90% antaa 8 pistettä). Ohjelmointitehtävien määräaika sovitaan ensimmäisellä luennolla. Ohjelmointitehtävät tarkastetaan TMC-ohjelmalla ("Test My Code").
 • TRAKLA2-automattitehtäviä, joilla voi korvata (noin) 1/3 ohjelmointitehtävistä (eli pistemäärä sisällytetään ohjelmointitehtäväpistemäärään). TRAKLA2-tehtäviä on 25. Tämä tarkoittaa, että jos tekee 25 tehtävää, niin se vastaa kolmasosaa pajatehtävistä.

Kurssin suoritukseen vaaditaan vähintään puolet kurssin kokonaispistemäärästä eli 60/2 = 30, koepisteiden summan täytyy myös olla vähintään 44/2 = 22 (eli vaikka ensimmäisestä kurssikokeesta 9 ja toisesta 13). Kevään kurssilla käytin nyt siis poikkeuksellisesti 21; huomaa että uusintakoetta varten oletusarvoinen raja on 22. Huomaa, että harjoitukset eivät ole pakollisia, mutta jos harjoituksia ei tee, voi maksimissaan saada koepisteiden summan verran pisteitä, eli ei ole mahdollista saada ylempiä arvosanoja. Tällöin voisi olla eduksi suorittaa kurssi erilliskokeella ilman että harjoituspisteet vaikuttaisivat (viimeinen vaihtoehto alla).

Erittäin kiitettävästä paja-tehtävien (ei Trakla2) tekemisestä saa lisäksi ylimääräisiä opintopisteitä 1 tai 2 (UUTTA!): jos on tehnyt vähintään 80% tehtävistä saa yhden lisäopintopisteen, jos on tehnyt vähintään 95% saa kaksi lisäopintopistettä. (Huom: mainitut rajat on vielä ehdotus, tarkka raja vahvistetaan myöhemmin.)

Vaihtoehtoinen tapa suorittaa kurssi on erilliskokeella (60 maksimipistettä), jolloin kurssin suoritukseen kuuluu ainoastaan yksi erilliskoe.

Kurssin uusintakoe/erilliskoe oli 11.6. klo 16.00. Uusintakoe tarkoittaa, että laskuharjoituspisteitä käytetään hyväksi kurssin arvostelussa. Uusintakokeessa voi korvata myös vain ensimmäisen kurssikokeen suoritus tai toisen kurssikokeen suoritus. Koe. Ratkaisut. Kokeen tulokset. Tehtävien keskiarvo /maksimi olivat seuraavat 1: 5,67/8, 2: 5,17/10, 3: 7,17/12; 4: 5,83/15; 5: 7,56/15, yhteensä 13,20/60. Vastaavasti kuin kurssilla, alensin arvosanarajat yhdellä pisteellä. Vastauksia ei skannata. Palautetilaisuus: Lähetä email viimeistään 12.7.2013 ja sovi tapaaminen. Huom: Pistemäärät eivät näy TIKLIssä, koska niitä ei ole tallennettu, vain arvosana on tallennettu.

Myös uusinta- ja erilliskokeissa saa olla mukana samanlainen "lunttilappu" kuin kurssikokeissa.

Erilliskoe 13.8.2013 on korjattu. Koe. Ratkaisut. Kokeen tulokset.

Erilliskoe 17.9.2013 on korjattu. Koe. (Huom: Kokeessa väärä kokonaispistemäärä, otettu arvostelussa huomioon.) Kokeesssa oli neljä osallistujaa, joista yksi jätti tyhjän paperin. Yksi osallistuja hyväksyttiin arvosanalla 1. Osallistuja, joka haluaa palautetta kokeesta pyydetään ottamaan sähköpostitse yhteyttä luennoijaan patrik.floreen (at) cs.helsinki.fi 30.9. mennessä.

Erilliskoe 26.11.2013 on korjattu. Koe. Läpipääsyraja laskettiin 27 pisteeseen. 8 osallistujaa, 6 hyväksyttä. Osallistuja, joka haluaa palautetta kokeesta pyydetään ottamaan sähköpostitse yhteyttä luennoijaan patrik.floreen (at) cs.helsinki.fi 5.12. mennessä.

Tässä vanhoja erilliskokeita: Uusinta- ja erilliskoe 12.6.2012: tehtävät, ratkaisut. Erilliskoe 14.8.2012: tehtävät, ratkaisut. Erilliskoe 18.9.2012: tehtävät. Erilliskoe 27.11.2012: tehtävät, ratkaisut. Erilliskoe 29.1.2013 (syksyn Tiralle uusintakoe): tehtävät, ratkaisut, tulokset.

Kurssin arvosana määräytyy kokonaispistemäärästä, ohjeellisesti seuraavalla tavalla:

50-60 p.: arvosana 5

45-49 p.: arvosana 4

40-44 p.: arvosana 3

35-39 p.: arvosana 2

30-34 p.: arvosana 1

0-29 p.: hylätty

Kevään kurssilla nämä olivat yhden pisteen verran alhaisemmet (eli esim. arvosana 5 jo 49 pisteellä). Huomaa, että tämä ei koske uusintakuulustelua tai erilliskoetta. Poikkeaminen ohjeellisista rajoista tehdään nimittäin aina koekohtaisesti.

Kirjallisuus ja materiaali

Kurssimateriaali pohjautuu suurelta osin kirjaan: T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein: Introduction to Algorithms, 3rd ed., MIT Press, 2009. Kirjan 2. painos on sekin käyttökelpoinen.Kurssilla on muutamia asioita joita Cormenin kirjasta ei löydy. Kaikissa asioissa käsittelytapa ei vastaa täysin Cormenia.