Ohjelmoinnin perusteet

581325
5
Ohjelmistojärjestelmät
Perusopinnot
Kurssilla perehdytään nykyaikaisen ohjelmoinnin perusideoihin sekä algoritmien laatimiseen. Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa konkreettinen harjoittelu on tärkeässä roolissa: kurssilla on yksi viikoittainen luento, jonka lisäksi opiskelijat työskentelevät sekä yksin että pareittain ohjelmointitehtävien parissa. Kurssin jälkeen opiskelija ottaa tyypillisesti kurssit Ohjelmoinnin jatkokurssi sekä Ohjelmistotekniikan menetelmät. Huom! Kurssin harjoitukset ja luennot alkavat jo ensimmäisellä luentoviikolla.

Koe

25.10.2016 16.00 CK112
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2016 syksy 05.09-17.10. 1-1 Suomi Arto Hellas

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ma 10-12 B123 Arto Vihavainen 05.09.2016-17.10.2016

Kaikki ilmoittautuvat ryhmään 99. Harjoitukset alkavat jo ensimmäisellä luentoviikolla. Harjoitusryhmät pidetään pajassa, jossa tehtävät ratkotaan yhdessä muiden opiskelijoiden sekä ohjaajien kanssa.

Information for international students

This course will be organized in Finnish. If you would like to attend the course, but cannot read Finnish, please contact the lecturer.

Yleistä

Ohjelmointitaito kehittyy vain ohjelmoimalla. Pääpaino kurssin toiminnassa on viikottain julkaistavissa harjoitustehtäväsarjoissa, joita tehdään sekä harjoitusryhmissä että omatoimisesti. Harjoitusryhmiä on yhteensä noin 20 tuntia viikossa, ja kaikki opiskelijat saavat käydä kaikissa ryhmissä. Viikon alussa järjestettävällä luennolla keskitytään alkavan viikon oppisisältöön, sekä tuodaan esille ohjelmointiprosessia ja ohjelmointiin liittyvää ongelmanratkaisua.
 
Kurssin toisesta viikosta lähtien kurssilla on myös pareittain tehtäviä ohjelmointitehtäviä, joista saa lisäpisteitä. Ohjelmoijapareja muodostetaan aina varttia yli (ei päivän viimeisenä tuntina), jolloin jaetaan myös pariohjelmointiin liittyviä tehtävänantoja. Tarkemmat pariohjelmointiajat ilmoitetaan myöhemmin.
 
Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu WebOodin kautta. Klikkaa tästä ilmoittautumiseen.

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan ohjelmointitehtäviä tekemällä sekä osallistumalla kolmeen kokeeseen. Tarkempaa tietoa suorituksesta osoitteessa https://www.cs.helsinki.fi/group/java/s16/.

Kurssin voi suorittaa myös paperille tehtävällä erilliskokeella. Tällöin kurssin aikana kerättyjä pisteitä ei oteta huomioon. Erilliskokeiden aikataulut löytyvät WebOodista.

Kirjallisuus ja materiaali

Kurssin oleelliset asiat (ml. ohjeet ohjelmointiympäristön käyttöönottoon, kurssimateriaali sekä tehtävät) löytyvät osoitteesta https://www.cs.helsinki.fi/group/java/s16/