581327

Johdatus sovellussuunnitteluun
Introduktion till applikationsplanering
Introduction to Application Design
581327
4
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Oliokeskeinen ohjelmiston kehittäminen ja siinä tarvittavat kuvaustekniikat ja menetelmät. Johdatus käyttöliittymiin ja niiden suunnitteluun. Kurssilla edellytetään oliokäsitteistön tuntemista ohjelmoinnin kannalta kurssin Ohjelmoinnin perusteet laajuudessa. Kurssin harjoitukset suoritetaan ryhmätöinä opintopiireissä. Suositeltava kurssikirja: Maciaszek L.A.: "Requirements Analysis and System Design - Developing Information Systems with UML". Addison-Wesley, 2001.

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.