581328

Tietokantojen perusteet
Databasernas grunder
Introduction to Databases
581328
5
Ohjelmistojärjestelmät
Perusopinnot
Kurssilla tutustutaan tiedon esitysmuotoihin ja tiedon hakuun suurista tietomääristä. Erityisenä painopisteenä ovat relaatiotietokannat, joiden kohdalla perehdytään toisaalta teoreettiseen perustaan ja toisaalta tietokannan käytännön käsittelyyn SQL-kielen avulla. Kurssilla opitaan myös perustiedot relaatiotietokantojen suunnittelusta.

Toistuminen

Vuosittain periodissa 1
Vuosittain periodissa 3

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut