581330

Ohjelmoinnin ja laskennan perusmallit
Modeller för programmering och kalkylering
Models for Programming and Computing
581330
4
Algoritmit ja koneoppiminen
Aineopinnot
Kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin ja laskennan formaaleihin perusmalleihin. Käsiteltäviä asioita ovat äärelliset automaatit ja formaalit kielet sekä kielioppien jäsentäminen. Huom: Vanhan tutkintojärjestelmän pakollinen kurssi, joka luennoidaan viimeisen kerran!

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.