581331

Käyttöjärjestelmät I -2005
Operativsystem -2005
Operating Systems -2005
581331
4
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
Aineopinnot
Kurssin tavoitteena on tuntea sovelluksen käytössä olevat käyttöjärjestelmäpalvelut ja ymmärtää käyttöjärjestelmän toiminnan keskeisimmät periaatteet. Kurssilla tarkastellaan asioita sovelluksen näkökulmasta. Kurssin harjoitukset toteutetaan opintopiireinä. Suositeltava kurssikirja: Stallings W.: Operating Systems (4th ed.), Prentice Hall, 2000. Huom: Vanhan tutkintojärjestelmän pakollinen kurssi, joka luennoidaan viimeisen kerran!

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.