581332

Rinnakkaisohjelmointi
Jämlöpande programmering
Concurrent Programming
581332
6
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
Aineopinnot
Kurssilla perehdytään rinnakkaisten ja hajautettujen järjestelmien ohjelmoinnin peruskäsitteisiin. Erityinen paino on rinnakkaisten algoritmien suunnittelussa ja toteutuksessa. Kurssiin sisältyy pakollinen harjoitustyö (2 op). Esitiedot: Tietokoneen toiminta -kurssin suoritus (tai esitietokoe). Kurssikirja: Ben-Ari M.: Principles of Concurrent and Distributed Programming (2nd ed.), Addison-Wesley, 2006.

Yleistä

Kurssin asema: Kurssi on aineopintojen pakollinen kurssi (tutkintovaatimukset 2010-2012, 1.8.2010).

Huom: Kurssi poistunee kurssivalikoimasta kevään 2012 jälkeen ja sen tilalle tulee käyttöjärjestelmäkurssi tutkintovaatimuksissa 2012-2014. Tätä aikaisempien tutkintovaatimusten mukaan tutkintoa suorittavat opiskelijat voivat joko suorittaa kurssin erilliskokeella tai korvata sen uudella käyttöjärjestelmäkurssilla.

Kurssin kohdeyleisö: 2. vuoden opiskelijat 

Pakollinen esitetokurssi: Tietokoneen toiminta, tai esitietokokeen hyväksyttävä suoritus.

Suoritustavat: Luentokurssi (6 op) tai erilliskuulustelu (6 op tai 4 op). Luentokurssiin sisältyy 2 op projekti. Luentokurssin kurssikulustelua ei voi käyttää erilliskokeena.

Erilliskoe (6 op tai 4 op): Kokeen koealue on sama kuin viimeisimmän luentokurssin sisältö. Erilliskokeesta saa 6 op (luentokurssiin liittyvä projekti suoritettu) tai 4 op (ei projektia). Projektin arvosana voi nostaa erilliskokeen arvosanaa. 

Oppikirja: Ben-Ari M., Principles of Concurrent and Distributed Programming (2nd ed.), Addison-Wesley, 2006. Kurssimateriaaliin sisältyy käyttöjärjestelmäkurssin oppikirjan ([Sta08] William Stallings, Operating Systems - Internals and Design Principles; Prentice Hall, 2008, 6th ed.) luku 6.

Kertauskysymykset: Verkossa oleva kysymyspankki oppimisen itsearviointiin.

Aikaisemmat kokeet: Kaikki aikaisemmat kokeet löytyvät verkosta. 

 


General

Course status: Compulsory course in intermediate studies in Computer Science (degree requirements 2010-2012, 1.8.2010).

Note: This course will likely be not offered any more after Spring 2012. In degree requirements 2012-2014 it will likely be replaced with an operating systems course. Students obtaining their degree with earlier degree requirements can then obtain credit for this course with final exam or replace it with that new operating systems course.

Target audience: 2. year students.

Compulsory prerequisite: course Computer Organization I, or passing the prerequisite exam.

Methods for credit: Lecture course (6 cr) or final exam (6 cr or 4 cr). The lecture course includes a 2 cr project. Course exam can not be used as final exam.

Final Exam, i.e., Separate Exam (6 cr or 4 cr): The course area for final exam is the same as for the latest lecture course. With final exam you get 6 cr (if the project is completed) or 4 cr (no project). For those students with project completed, the earlier grade for the project is also counted if it would raise you exam grade.

Text Book: Ben-Ari M., Principles of Concurrent and Distributed Programming (2nd ed.), Addison-Wesley, 2006. We also use  William Stallings, Operating Systems - Internals and Design Principles; Prentice Hall, 2008, 6th ed., Ch 6.

Practice Problems: Set of self evaluation problems (intranet).

Earlier Exams: All earlier exams (public net). 

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut