581334

Tietokannan hallinta
Databasteknik
Database Management
581334
4
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Tietokannanhallintajärjestelmän toiminnot: tietojen tallennus- ja hakumenetelmät, saannin valvonta, kyselyjen optimointi ja transaktioiden hallinnan perusteet. Esitiedot: Tietokantojen perusteet ja Tietorakenteet. Kurssikirja: Ramakrishnan R, and Gehrke J.: Database Management Systems (3rd ed.), McGraw-Hill, 2002. Huom: Vanhan tutkintojärjestelmän pakollinen kurssi, joka luennoidaan kevätlukukaudella viimeisen kerran!

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.