Kolme käsitettä: päätöksenteko

581339
6
Algoritmit ja koneoppiminen
Syventävät opinnot
Kurssilla käsitellään etsintää moniulotteisissa etsintäavaruuksissa. Tällainen kustannusfunktioihin perustuva etsintä on tyypillistä evoluutiolaskennassa, koneoppimisessa ja matemaattisessa tilastotieteessä. Kurssilla ei ole tavanomaisia laskuharjoituksia eikä kurssikoetta vaan se suoritetaan harjoitustöinä, jotka sisältävät ohjelmointitaitoa edellyttäviä projekteja sekä aihepiiriin liittyviä posteriesitelmiä ja tieteellisiä kirjoitelmia. Osa harjoitustöistä tehdään ryhmissä. Kurssin luennot pidetään periodilla III, harjoitustehtäviä on periodeilla III ja IV. Ei erilliskoetta.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2003 kevät 27.02-08.05. Suomi

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
To 9-12 A320 Opetusohjelman suunnittelija 27.02.2003-08.05.2003