581359

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu
Processer och kvalitet för programvara
Software Processes and Quality
581359
5
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Kurssilla käsitellään ohjelmiston laadun komponentteja ja niiden mittaamista sekä eräitä keskeisiä ohjelmistoprosessimalleja.

Toistuminen

Annually

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut