581359 Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (ohtk 25.8.2011)

Pääteemat Esitiedot Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteet Syventää oppimistavoitteita
Ohjelmistoprosessit Yleisimmät prosessimallit (Ohjelmistotuotanto) Osaa selittää perinteisten prosessimallien periaatteet Osaa analysoida perinteisten prosessimallien hyvät ja huonot puolet Osaa suunnitella ja validoida oman prosessimallin
    Osaa selittää ketterien (agile) prosessimallien periaatteet Osaa analysoida yleisimpien ketterien prosessimallien hyvät ja huonot puolet Osaa valita annetulle ohjelmistoprojektille sopivan ketterän prosessimallin
    Osaa selittää tärkeimmät ohjelmistoprosessien termit Osaa selittää ketterien prosessimallien manifestin ja sitä tukevat käytännöt sekä soveltaa niitä ohjelmistoprojektiin  
    Osaa selittää tärkeimmät ohjelmistoprosessien yleiset käytännöt Osaa valita ohjelmistoprojektille ja organisaatiolle sopivat ohjelmistoprosessin käytännöt  
Ohjelmistojen laatu ja laadunvarmistus Laadunvarmistuksen perusteet (Ohjelmistotuotanto) Osaa luetella perustellen yleisimmät ohjelmistojen laatutekijät ja -mittarit Ymmärtää yleisimpien laatutekijöiden periaatteet Osaa kehittää omia laatumittareita
    Osaa selittää ohjelmistoprosessin ja ohjelmiston laadun välisen yhteyden Osaa selittää tärkeimmät laadun mittarit  
    Osaa selittää laadunvarmistuksen periaatteet Osaa selittää ja perustella laadunvarmistuksen tehtävät Osaa kehittää ja validoida oman laatujärjestelmän
    Osaa selittää laadun mittauksen periaatteet Osaa valita laatumittarit annetulle ohjelmistoprojektille  
Ohjelmistoprosessin parannus Yleisimmät prosessimallit (Ohjelmistotuotanto) Osaa selittää, miksi ohjelmistoprosessia pitää parantaa Osaa selittää yleisimpien prosessinparannusmenetelmien periaatteet Osaa perustella, miksi annettu prosessi on hyvällä tasolla tai tarvitsee parantamista
    Osaa luetella tunnetuimpien prosessinparannusmallien (kypsyysmallien) sisällön Osaa selittää askelittain paranevan prosessin periaatteet  
    Osaa tunnistaa annetusta prosessista parannuskohteita Osaa suunnitella annetusta prosessista havaituille parannuskohteille parannustoimenpiteitä Osaa sunnitella oman parannusohjelman annetulle prosessimallille
29.08.2011 - 12:11 Jukka Paakki
04.03.2011 - 12:47 Jukka Paakki