581360

Ohjelmistoprojektien johtaminen ja ryhmädynamiikka
Ledning av programvaruprojekt
Software Project Management and Group Dynamics
581360
5
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Kurssin painopiste on ryhmädynamiikan ja sosiaalipsykologian perustietojen käyttämisessä ohjelmistoprojektin toimivuuden ja onnistumisen analysointiin. Organisaatiomallit ja suunnittelutekniikat saavat vähemmän painoa; niitä lähinna vain sivutaan ryhmädynamiikan kannalta. Kurssin suorittamisen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja ryhmätöihin. Kurssikirjat: Helkama K., Myllyniemi R., Liebkind K.: Johdatus sosiaalipsykologiaan (3.-8. painos). Edita Publishing, 2010 ja Brown R.: Group Processes (2nd edition). Blackwell Publishing, 2000.

Toistuminen

Joka toinen vuosi

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut