581361

Ohjelmistojen testaus
Testning av programvara
Software Testing
581361
5
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat ohjelmistojen testauksen yleisiin periaatteisiin, menetelmiin ja prosesseihin. Kurssilla käsitellään myös modernien ohjelmistojen testauksen joitakin erityispiirteitä.

Toistuminen

Ei määritelty

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut