581366

Spesifioinnin ja verifioinnin perusteet
Grunderna i specificering och verifiering
Introduction to Specification and Verification
581366
5
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
Syventävät opinnot
The course introduces some basic concepts and techniques in the verification of distributed systems: labelled transition graphs, global state graph, trace and bisimulation equivalences, basic Lotos and linear temporal logic. Moreover, the CADP spesification and verification software will be used in the exercises.

Toistuminen

Joka toinen vuosi

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut