581378

Algoritmisen tietojenkäsittelyn perusteet
Principer för algoritmisk databehandling
Principles of algorithmics
581378
4
Algoritmit ja koneoppiminen
Aineopinnot

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.