58139

Tietokoneavusteinen yhteistyö
Datorstött samarbete
Computer-Supported Cooperative Work
58139
6
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.