581391

Käyttöliittymät -2005
Användargränssnitt -2005
User Interfaces -2005
581391
8
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Konkreettinen peruskurssi graafisten käyttöliittymien ja web-käyttöliittymien suunnittelusta käyttäjien tavoitteiden pohjalta (Goal-Derived Design). Käyttöliittymäsuunnittelun lisäksi kurssilla harjoitellaan prototyyppien laatimista, demotekniikkaa ja käytettävyystestausta sekä tutustutaan joihinkin kognitiivisen psykologian peruskäsitteisiin käyttöliittymäsuunnittelun näkökulmasta.

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.