58144 Ohjelmointikielten kääntäjät (ohtk 25.8.2011)

Pääteemat Esitiedot Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteet

Syventää oppimistavoitteita

 • formaalit kielet ja kääntäjän arkkitehtuuri
 • 582206 Laskennan mallit
 • selittää kääntäjän merkitys osana ohjelmointiympäristöjä
 • selittää formaalien kielten ominaisuudet
 • selittää kääntäjän yleisrakenne, eri osat ja kunkin osan toiminta
 • selittää formaalien kielioppien käyttö kääntäjien toteutuksessa
 • käyttää formaaleja kielioppeja ja kääntäjätyökaluja osana sovellusten kehittämistä
 • selaus
 • 582206 Laskennan mallit
 • ohjelmointitaito
 • selittää selaajan asema kääntäjän arkkitehtuurissa
 • toteuttaa selaaja-algoritmi annetun ohjelmointikielen tekstialkioille
 • lukea ja laatia säännöllisiä lausekkeita
 • selittää automaattien käyttö selaajageneraattoreissa
 • käyttää selaajageneraattoria
 • liittää selaaja osaksi kääntäjää
 • laatia oma selaajageneraattori 
 • jäsennys
 • 582206 Laskennan mallit
 • ohjelmointitaito
 • selittää jäsentäjän asema kääntäjän arkkitehtuurissa
 • selittää osittava ja kokoava jäsennys
 • määritellä  LL(1)-kielioppi
 • selittää ja laatia rekursiivinen jäsentäjä
 • muuntaa annettu ohjelmointikielen kielioppi jäsennykseen sopivaksi
 • käyttää jäsentäjägeneraattoreita
 • toteuttaa kääntäjään toipuminen jäsennyksen havaitsemista virheistä
 • liittää jäsentäjä osaksi kääntäjää
 •  laatia oma jäsentäjägeneraattori
 • semanttinen analyysi
 •  ohjelmointitaito
 • selittää semanttisen analysoijan asema kääntäjän arkkitehtuurissa
 • selittää tärkeimmät ohjelmointikielen semantiikan (käytännön) määrittelytavat
 • laatia attribuuttikielioppi annetulle yksinkertaiselle kielelle
 • kuvata sanallisesti ja  algoritmisesti annetun ohjelmointikielen semanttiset tarkistukset
 • liittää semanttinen analysoija osaksi kääntäjää
 • luoda semanttinen määrittely ei-triviaalille olemassa olevalle käytännön kielelle
 • koodin luonti
 •  ohjelmointitaito
 • selittää koodin generoinnin asema kääntäjän arkkitehtuurissa
 • selittää välikoodin tarve ja käyttö kääntäjän takaosassa
 • selittää eri välikoodien rakenne, eroavaisuudet ja käyttötapoja
 • toteuttaa koodin optimointia osana kääntäjää

 

31.10.2011 - 16:28 Juha Vihavainen
03.03.2011 - 10:07 Juha Vihavainen