58153003

Ohjelmistojen suorituskyvyn suunnittelu
Prestandaplanering för programvara
Software Performance Engineering
58153003
5
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Kurssilla perehdytään ohjelmiston suorituskyvyn suunnitteluun, joka perustuu systemaattiseen metodologiaan ja suoritusmalleihin. Kurssikirja: Smith, C. U., Williams L. G., Performance Solutions - A Practical Guide to Creating Responsive, Scalable Software, Addison-Wesley 2002.

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut